11. septembril algusega kell 9.30 peab Tallinna Ülikoolis avaliku loengu Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor Hans Bruyninckx, PhD.

Loeng annab eelkõige ülevaate EL keskkonnapoliitika senistest edusammudest, aga ka vajakajäämistest. Olulisim osa ettekandest puudutab EL keskkonnapoliitika põhieesmärgi, milleks on saavutada hea elu maakera võimaluste piires, realiseerimise võimalikkust. 

Euroopa keskkonnaagentuuri kevadel ilmunud väljaandes „Euroopa keskkond 2015 — seisund ja väljavaated“ (SOER 2015) avaldatud kompleksse keskkonnaseisundi analüüsi tulemused ütlevad, et viimaste aastate sammud Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on mitmetes keskkonnavaldkondades andnud häid tulemusi. Nagu terves Euroopas, nii on ka Eestis aastate jooksul oluliselt vähenenud nii õhu- kui veesaastatus, kasvanud jäätmete taaskasutus, energia tootmine taastuvatest energiaallikatest ning taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises. 

Pikaajaliste keskkonnaeesmärkide täitmine eeldab aga täielikku tootmis- ja tarbimismudeli muutust, seda ennekõike transpordi-, energia-, eluaseme- ja toidutööstuses. Need fundamentaalsed muutused on samaaegselt nii väljakutsed kui ka võimalused. Euroopal on võimalus saada tehnoloogia ja teaduse eestvedajaks maailmas, mis suurendab meie konkurentsivõimet, loob uusi töökohti ja edendab meie majandust. 

Septembris toimuval loengul räägib Euroopa keskkonnaagentuuri direktor, kuidas seda saavutada ning mil moel tõhustada meetmeid elurikkuse kao peatamiseks, mistõttu on osalema oodatud ka meie keskkonnapoliitika kujundajad, otsustajad ning täideviijad. 

Ühtlasi on kuulajail võimalus esitada Euroopa Keskkonnaagentuuri direktorile ka teemakohaseid küsimusi.

Hans Bryninckx, PhD on Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor 2013. aasta 1. juunist. 1996. aastal omandas ta doktorikraadi Colorado Osariigi Ülikoolis rahvusvahelise keskkonnapoliitika alal. 2010 – 2013 juhtis Bryninckx poliitikateaduse haru HIVA teadusinstituudis Leuvenis. Üle 20 aasta on ta juhtinud teadusuuringute läbiviimist enam kui kümnes riigis keskkonnapoliitika, kliimamuutuste ja jätkusuutliku majanduse valdkondades.

Loeng toimub inglise keeles! 

Aeg ja koht: 11. september 2015, kell 9.30 – 11.30, Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, II korrus, ruum M-218) 

Lisainfo loengust

Loengule registreerumine