Enamik maailma tarbijatest on veendunud, et valitsuste jõulisem sekkumine energiaturule võib-olla lahenduseks energiasektori probleemidele ning vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest, selgub konsultatsioonifirma Accenture värskest uuringust

Uuringus „The New Energy World, A Consumer Perspective” küsiti üheksalt tuhandelt tarbijalt 22-st riigist, mida nad arvavad energiast, kliimamuutustest ning püüdlustest neid teemasid lahata. 

Ainult viiendik tarbijatest arvas, et energiaprobleemide teadvustamisel peaks juhtpositsiooni võtma energiaettevõtted; veidi enam oli neid, kes ootasid juhtrolli tarbijatelt endilt. Ligi pooled küsitletutest arvasid aga, et teavitustegevust peaks vedama valitsused. 85% tarbijatest oli seisukohal, et valitsused peaksid energiaküsimustesse rohkem sekkuma ning tugevama kontrolli saavutama. Pooled vastanutest olid arvamusel, et seda saaks teha energiahindade reguleerimise ning otsutusprotsessides liidripositsiooni haaramise abil. 

Kuigi üheksa vastanut kümnest oli mures energiahindade tõusu ja liigse fossiilsetest kütustest sõltumise pärast, leidis vaid kolmandik neist, et vastus peitub energiakasutuse vähendamises. Kaks kolmandikku tarbijatest näeb lahendust uute süsinikuvabade energiaallikate arendamises. 

„Me ei saa lahendada kliimamuutuse ja energiajulgeoleku probleemi, kui me ei loo uusi puhtaid energiaallikaid ja ei vähenda tarbimist,“ ütles uuringu kõneisik Sander van’t Noordende. “Läheb veel aastaid enne, kui taastuvenergia muutub piisavalt elujõuliseks. Kuni see veel juhtunud pole, peavad valitsused ja energiaettevõtted leidma loovaid lahendusi tarbijate harjumuste muutmiseks ja energiatõhususe parandamiseks,“ lisas ta. 

Uuringust selgus ka, et ligi kolm neljandikku tarbijatest ei usalda välismaiseid energiaettevõtteid. Kõige rohkem oldi nende vastu Taanis (88%) ja USAs (81%); oluliselt eelarvamustevabamad olid Hispaania (60%), Kesk-Ida riikide (53%) ja India (33%) elanikud. Vaid viiendik tarbijatest usaldaks energiaettevõtteid uute energiaprobleemidega võitlemises ja kolmandik ei usaldaks neid üldse.

_______________

Allikas:
Accenture "Consumers Reject Lower Energy Use As The Answer to Reducing Reliance on Fossil Fuels and Energy Import"