Tarbijakaitseamet kontrollis väärismetalltoodete märgistust ja müüginõuetest kinnipidamist 58 korral. Rikkumisi avastati 12 ettevõttes. Rikkumiste suhtes on läbi viidud nii väärteomenetlusi kui ka haldusmenetlusi. Praeguseks ajaks on suurem osa puudusi kõrvaldatud.

  • Jäätmed
  • 23. august 2011
  • Vanametalli pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Väärismetalltoodete seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest nähakse ette rahatrahv füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ja juriidilisele isikule kuni 3200 eurot

Väärismetalltoodete seaduse alusel peavad kõik müügiks pakutavad väärismetalltooted omama kohustuslike märgistena proovimärgist ja nimemärgist (märk, mis näitab, milline valmistaja või sissevedaja on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest. See võib olla täht, täheühend või märk ja see peab olema kantud nimemärgiste riiklikusse registrisse). Samuti ei tohi proovimärgisel näidatud proov olla madalam standardproovist ja lubatud ei ole müügiks pakkuda väärismetalltoodet, mis on pinnatud nikliga.

Väärismetalltoodetel oleva märgistuse kontrollimiseks võttis Tarbijakaitseamet testimiseks kokku 23 väärismetalltoodet. Testimine viidi läbi AS Metrosert katselaboris Eesti Proovikojas.

Kontrolli tulemusel selgus, et testimisele saadetud toodetest olid kaks alaproovilised ja neli toodet olid pinnatud nikliga. Samuti selgus, et 52 tootel olid nime- või proovimärgised kantud valu käigus vormilt kopeerimisega, mis ei ole lubatud, kuna märgised tuleb tootele kanda mehaaniliselt või laseriga.

Tarbijakaitseamet jätkab väärismetalltoodetel oleva märgistuse kontrollimist ja testimist ka edaspidi.


Allikas: Tarbijakaitseamet