Tartu linn kutsub linlasi osalema ideekorjes, et kaardistada tartlastele olulised ja põnevad paigad linnaruumis, sh ka kesklinnast kaugemal.

Andmeid kasutatakse Tartule uue kasutajasõbraliku viidasüsteemi loomisel.

Eesmärgiks on luua kõiki, nii elanikke kui ka külalisi kõnetav ja abistav viidastik. Seepärast ongi kohalike elanike panus oluline, et üles leida tartlastele olulised või seni väheavastatud huvitavad kohad.

Ideekorjes osalemine on lihtne. Ideekorje kaardile on võimalik märkida kolme liiki kohti: hea kohtumispaik (roosa nupuke), lemmikkoht (sinine nupuke) ja väheavastatud koht (roheline nupuke). Oluline on lisada ka lühike põhjendus, miks üks või teine koht eriline on ja tähelepanu väärib.

Ideekorje on viidasüsteemi loojatele vaid üks info kogumise vahend. Tartlastel on võimalik panustada viidasüsteemi loomisesse veel intervjuudes, fookusgrupis või rattaretkel osalemisega. Kasutajauuringu eesmärk on tuvastada erinevate sihtrühmade vajadused ja ootused viidasüsteemile. Huvilised saavad ideekorje kaardil täita kasutajauuringust osa võtmiseks osalemisvormi. Ideekorje kestab 31. oktoobrini 2017.

Tartu uus viidasüsteem valmib 2018. aastal.