Täna kuulutas Tartu Ülikooli personaliosakond välja viis konkurssi, et leida kogenud ja innustavad juhid ülikooli kantsleri ja finantsjuhi ning raamatukogu, muuseumi ja Narva kolledži direktori ametikohtade täitmiseks.

Ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga sõnul töötavad praegu nii kantsleri, finantsjuhi, raamatukogu direktori kui ka Narva kolledži direktori ülesannetes kohusetäitjad, kes on tulnud oma vastutusala üksuste töö juhtimisega toime edukalt.

„On rõõm tõdeda, et ülikoolis leidub inimesi, kes on olnud valmis võtma ootamatult juhita jäänud üksuse eestvedamise enda kanda ning on suutnud teha seda edukalt. Samas on nad kandnud juhirolli oma põhitöö kõrvalt. Nüüd on aeg anda neile võimalus naasta oma igapäevaste tööülesannete juurde ja täita need ametikohad konkursi kaudu leitavate tippjuhtidega,“ sõnas Kuningas. Ta lisas, et mõistagi on kandideerima oodatud ka praegused kohusetäitjad.

Augustis lõppeb ülikooli muuseumi praeguse direktori viieaastane ametiaeg, seepärast otsustati alustada uue direktori otsinguid juba nüüd samaaegselt teiste juhtidega.

„Ülikooli tegevus on tihedalt seotud akadeemilise aastaga, mis algab septembris. Loodame, et praegu alanud konkursside tulemusel on kõik uued juhid hiljemalt õppeaasta alguseks ametis,“ märkis Kuningas.

Kõigile viiele ametikohale ootab ülikool kandideerima kogenud ja inspireerivaid juhte, eestvedajaid ja eestkõnelejaid, kes julgevad seada kõrgeid sihte, on keskendunud uuendustele, suudavad vastutustundlikult otsuseid langetada ja ka ellu viia ning on võimelised motiveerima nii ennast kui ka teisi. Targad, ambitsioonikad ja juhtimiskogemusega inimesed saavad neil ametikohtadel anda oma panuse nii Tartu Ülikooli kui ka kogu Eesti ühiskonna arengusse.

Kõigile viiele ametikohale saab kandideerida kuni 15. aprillini 2019. Muuseumi direktori ametiaeg algab 16. augustil ja Narva kolledži direktori ametiaeg hiljemalt septembris. Teisi tippjuhte ootab ülikool oma meeskonnaga liituma esimesel võimalusel.