Sel suvel Emajõe ääres valmivat lodjakoja kompleksi hakkab haldama MTÜ Emajõe Lodjaselts, kelle pakutud tegevuskava sisaldas rohkelt peredele ja lastele mõeldud tegevusi.

Aasta algul kuulutas linn välja konkursi Ujula 98 kinnistule ehitatavale lodjakojale haldaja leidmiseks. Läbirääkimistega pakkumisel osales kaks kandidaati - MTÜ Ühinenud  Emajõe Veeteed ja MTÜ Emajõe Lodjaselts.

„Mõlemad esitatud pakkumused olid igati konkurentsivõimelised ning seetõttu kujunes konkurss äärmiselt tasavägiseks. Määravaks said kontseptsioonile antud punktid, mille puhul iga hindamiskomisjoni liige hindas pakkumusi individuaalselt ning lõpuks leiti antud punktide aritmeetiline keskmine. Usume, et lodjakojast kujuneb mitmekülgset tegevust pakkuv armastatud sihtpunkt nii turistidele kui ka kohalikele elanikele,“ ütles hindamiskomisjoni esimees abilinnapea Raimond Tamm.

Komisjoni liikmed kiitsid MTÜ Emajõe Lodjaselts pakutud terviklikku ja sisukat kontseptsiooni, kus tegevused on planeeritud aastaringselt ning aitavad keskusel silma paista eraldiseisva turismiatraktsioonina. Palju oli mõeldud peredele ja lastele - näiteks lastele Lodjamaa ja mänguväljakute rajamine, jõululodja ja jõulumaa avamine. Samuti leiti, et pakutavas kontseptsioonis oli väga hästi läbi mõeldud erinevad sihtgrupid. Leiti, et Emajõe Lodjaseltsi plaanide elluviimisel võiks teemapargist kujuneda omamoodi elustiiliga muhe ning hubane kogukonna- ja perekeskus. Komisjon pidas oluliseks ka Lodjaseltsi varasemat kogemust ajaloolise laeva ehitamisel ja laevasõitude korraldamisel.
 
MTÜ Ühinenud Emajõe Veeteed esitatud pakkumuse puhul peeti positiivseks erinevate koostööpartnerite kaasamise kava ning näiteks jõetrammi käimapanekut ning ujuvkai ja autokaravanide parkla rajamist. Samas tegevusplaan ei mõjunud komisjoniliikmete arvates nii terviklikult kui konkurentide oma ning selles oli vähe peredele ja lastele mõeldud tegevusi.

MTÜ Ühinenud Veeteed esitas möödunud nädalal pakkumuste hindamisega seonduvalt vaidlustuse, millega taotles hindamistulemuste tühistamist ning enda pakkumuse edukaks tunnistamist. Linnavalitsus kujundas vaidlustuse osas omapoolsed seisukohad ning ei pidanud vaidlustust põhjendatuks.
 
Juuli lõpuks valmiv lodjakoja kompleks antakse Emajõe Lodjaselts kasutusse kümneks aastaks üüriga 1200 eurot aastas. Vastavalt kasutusse andmise tingimustele tuleb kompleks külastajatele avada kolme kuu jooksul.
 
Lodjakoja ligi 1,4 hektari suurusele territooriumile on rajatud kolmest hoonest koosnev kompleks. Peahoone on mõeldud ajalooliste veesõidukite ehitamiseks ning näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse keskusena. Lisaks on kinnistul vetelpäästehoone koos rannakülastajatele mõeldud avalike tualettidega ning varjualune laevade-paatide talviseks hoiustamiseks.
 
Ehituse kogumaksumus on 2,4 miljonit eurot ning seda rahastati ligi 797 000 euro ulatuses Eesti ja Venemaa piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 projekti "Common Peipsi 2" vahenditest.

Video lodjakoja valmimisest.