Tartu loodusmaja kutsub sel suvel külastama kogu perele mõeldud näitust “Mina, superorganism”, mis tutvustab bakterite kasulikkust ja rolli meie maailmas ning mida meil on võimalik ise ära teha, et ennast bakterite abil tervena hoida. Näituse on loonud Eesti Tervisemuuseum ja see on Tartu loodusmajas avatud alates 14. maist.

Bakterinäitus tutvustab erinevaid mikroorganisme, kellega me igapäevaselt koos elame ja kuidas need meile kasulikud on. Täpsemalt, et kuidas meie keha mikroobikooslused mõjutavad meie tervist ja heaolu ning mida meil on võimalik ise ära teha, et oma mikrobioomi tasakaalus ja tervena hoida. Näitusel saab bakterimaailma uurida mänguliselt  - näiteks avastada UV-lambiga meie köögi bakteririkkamaid paiku, jälgida bakterite võidujooksu, vaadata animatsioone ning panna kõrva taha toitumissoovitusi. Näitusel saab teada, milliseid teid kaudu bakterid meie keha elu jooksul asustavad nii pealt kui seest, kus on inimkeha kõige elurikkamad piirkonnad bakterite osas ja kuidas oma heade bakterite eest hoolt kanda. Tegevust jätkub nii täiskasvanud kui ka noortele külastajatele.

Inimkond on mikroorganismidega koos elanud kogu aeg ning meie vahel on väljakujunenud tugev sümbioos. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt on võimaldanud tuvastada tuhandeid uusi bakteriliike ja mikrobioomiuuringud on kiirelt arenev teadusuuringute valdkond. Meie kooselu bakteritega pole kunagi varem nii oluliseks peetud või paremini mõistetud. Ajal, mil meditsiin liigub patsiendikeskse lähenemise poole, on see suurte võimalustega tulevikuteadus.

Üks näituse loojatest, Eesti Tervisemuuseumi kuraator Ülle Kask ütleb, et näituse põhieesmärk oligi tutvustada inimestele bakterite suurt rolli meie tervises: „Viimase saja aastaga on tasakaal inimeste bakterikoosluses muutunud. Me elame steriilsemas maailmas, sööme vähem elu toetavat toitu ning tarbime palju ravimeid, mistõttu oleme kaotanud mitmeid kasulikke bakteriliike ja kasvatanud ohtlikke, ravile allumatuid mikroobe. Selleks, et mikrobioota oleks tasakaalus, tuleb panustada kasulike bakterite vajadustele. Me ei tea veel paljut, kuid siiski piisavalt, et mõista, kuidas nende eest paremini hoolitseda.“

Ka Tartu loodusmaja näituste kuraatori Annelie Ehlvesti sõnul on oluline bakterite rolli rohkem teadvustada: “Bakterid on osa looduse mitmekesisusest ja ka selles mikromaailmas saab rääkida elurikkuse hoidmise vajalikkusest nagu loodushoius üldiselt praegu rõhutatakse. Näituselt saab tervise hoidmiseks vajalikke teadmisi, miks peame tervislikult toituma, kuidas mõjutab meie toit bakterite elu ja kuidas mõjutavad bakterid omakorda meie toitu, isusid, meeleolu ja käitumist. Meie tervis on paratamatult selle nähtamatu mikromaailmaga ühte põimunud”.

Bakterite olemusest ja põnevast maailmast jutustava näituse on koostööna loonud mitu tippteadusasutust ja näitusel saab mänguliselt tutvuda saab nii bakteroloogia uusimate teadmistega kui ka ajalooga. Näituse on loonud Eesti Tervisemuuseum koostöös Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) ning Biokompetentsi keskuse (BIOCC) mikrobioloogidega ning TalTechi teaduritega.

Näitust on mais ja juunis võimalik külastada ka kooliklassidel koos juhendajaga, lisainfo loodusmaja kodulehel. Kõik näituse tekstid on eesti, vene ja inglise keeles. Näituse korraldamist Tartu loodusmajas toetas Eesti Teadusagentuur.

Näitus “Mina, superorganism” on Tartu loodusmajas avatud 14.05.-01.09.2021, sissepääs näituse piletiga täis 3 € / soodus 2 € / pere 10 €.

Näituse tutvusvideod eesti ja vene keeles, lisainfo Tartu loodusmaja kodulehel.