Tartu linnavalitsus esitas sel nädalal taotluse Euroopa Komisjonile, väljendades oma soovi osaleda missioonis „100 kliimaneutraalset ja arukat linna aastaks 2030“.

  • Kliima
  • 1. veebruar 2022
  • Foto: Iluvalgustusega puu Tartus / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Euroopa Komisjoni missiooni eesmärk on toetada 100 linna kliimaneutraalsuse saavutamisel 2030. aastaks. Välja valitud linnad toimivad innovatsioonikeskustena, kes innustavad teisi Euroopa linnu järgima aastaks 2050 nende eeskuju. Missioonis osalejatele tagatakse nii sisuline kui ka osaline rahaline tugi, et koostöös kohalike huvigruppidega kliimaeesmärgid ellu viia. 

Tartu linnapea Urmas Klaasi hinnangul on 100 kliimaneutraalse linna hulka pürgimine Tartu jaoks väga ambitsioonikas samm ja võimaldaks kiiremini jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini. „Senisest enam saaksime kasutada Euroopa Liidu toetust kliimaeesmärkide saavutamiseks, näiteks arendada kohalikku rohe- ja nutikat ettevõtlust, tihendada koostööd linna, teadusasutuste ja ettevõtete vahel ning tõsta Tartu linna rahvusvahelist tuntust ja mainet. Kui Tartu välja valitakse, tähendab see kogukonna ühist suurt pingutust elamisväärsema elukeskkonna nimel," lisas linnapea.

Missiooni kaudu toetatakse erinevate sektorite (energia, transport, jäätmekäitlus jm) uudseid lahendusi, mis aitavad saavutada kliimaneutraalsust ning samaaegselt tagada kvaliteetne ja kõigile kättesaadav elukeskkond.

Tartu Linnavalitsuse kliimaspetsialisti Kaspar Alevi sõnul on kliimaneutraalsuseni jõudmisel väga oluline roll nii elanikel, siinsetel ettevõtetel, organisatsioonidel, korteriühistutel kui ka riigil. “Meil tuleb kokku leppida, milline on meie ühine pingutus elamisväärsema tuleviku nimel. Autostumise pidurdamine, elurikkuse suurendamine, hoonete renoveerimine, energiatarbimise vähendamine, säästva liikuvuse edendamine - neile väljakutsetele tuleb leida nutikad ja toimivad lahendused,” sõnas Alev.

Tartu linn tänab kõiki osapooli, kes aitasid Tartu taotlust koostada: TalTech, Tartu Ülikool, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Kunstiakadeemia, Civitta, SA Tartu 2024, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabinet. 

Oma huvi osaleda missioonil said linnad väljendada kuni 31. jaanuarini 2022. Pärast sõltumatute ekspertide hinnangut avalikustab Euroopa Komisjon valitud linnade nimekirja 2022. aasta aprilliks ning seejärel valmistatakse koostöös kohaliku kogukonnaga ette kliimaneutraalsete linnade leping.

100 kliimaneutraalse linna missiooniga liitumine on ka üks Tartu linna energia- ja kliimakava tegevusi.

Täpsem info missiooni kohta.