Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimub 23.-24.märtsil 2011 rahvusvaheline seminar „Biokütuste osakaal transpordis on 10% aastaks 2020? Millal muutuvad biokütused Eesti transpordis iseenesestmõistetavaks?“.

“Seminari eesmärk on veenda erinevaid huvigruppe biokütuste kasutuselevõtu vajaduses tulenevalt keskkonnaalastest, majanduslikest ja teistest põhjustest,” selgitas Tartu abilinnapea Margus Hanson ja lisas, et plaanis on tutvustada biokütuste tootmise, kasutamise ja tehnoloogiliste lahenduste võimalusi.

Seminari sihtgrupiks on otsustajad (riigi- ja omavalitsustasand), tootjad ning masinaparkide valdajad, edasimüüjad ja muud teemast huvitatud inimesed ja organisatsioonid Eestis.

Linnaõhk puhtamaks

Linnaõhu puhtus on olnud liikumapanevaks jõuks mitmes Skandinaavia ja Euroopa linnas, et panna linnabussid biometaaniga sõitma. Näiteks Rootsi linnas Linköpingus tuli algatus linnavalitsuselt, kes esiteks võttis oma keskkonnastrateegias eesmärgiks, et panna linnabussid 100% biometaaniga sõitma.

Selleks koguti liigiti kokku linna biojäätmed ja koos reoveemudaga kääritati anaeroobses keskkonnas biogaasiks, koguti biogaasi prügilast ja kogu biogaasi puhastati biometaaniks, millega sõidavad Linköpingu bussid täna. Tänu biometaanile on Linjöpingu linnaõhk ka puhtam eeltoodud protsentide võrra.

Tartu linnavalitsuse sõnul võitsid olukorras kõik - keskkond sai puhtamaks, kohalik majandus lõi töökohti ja inimeste tervis ei kannatanud (peentolmuga) saastunud linnaõhust. Seepärast otsustati sama teed minna ka Tartu linnas. 

Saab tutvuda praktiliste lahendustega

Biokütuste seminaril saab  tutvuda nii erinevate tehnoloogiapakkujate praktiliste lahendustega konverentsiruumi fuajees kui ka biokütustega sõitvate autode ja bussidega Raekoja platsil. Samuti on võimalik uudistada Tartus regulaarseid linnaliine sõitvaid surugaasibusse ja surugaasile ümber ehitatud Opel Omegat.

Seminar on eesti- ja ingliskeelse sünkroontõlkega ning sellel osalemine on tasuta. Vajalik on aga eelregistreerimine, mida saab kuni 18. märtsini teha elektroonposti teel Rauno Külavee - rauno.kulavee@raad.tartu.ee või Jaanus Tamm  -jaanus.tamm@raad.tartu.ee ,

Seminari organiseerivad koostöös Baltic Biogas Bus, GasHighWay, Adore IT projektid, mida rahastatakse erinevatest EL programmidest, mh. Euroopa Intelligentse Energia fondist (IEE).

Allikas: Tartu.ee