Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond võtab vastu taotlusi tervist edendavate projektide rahaliseks toetamiseks Tartu linna 2010. aasta eelarvest.

Tervist edendavate projektide üldeesmärgiks on tõsta inimeste terviseteadlikkust. Projektid peavad olema suunatud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele erinevates earühmades. Prioriteetsed valdkonnad on sõltuvushaiguste, südame- veresoonkonnahaiguste, vigastuste ning sugulisel teel levivate haiguste ennetus. Rahalist toetust ei saa taotleda asutuse igapäevaste ülalpidamiskulude katteks. Rahastamisele ei kuulu tegevused, mida rahastatakse riiklike terviseprogrammide raames ja haigekassa poolt.

Tervist edendava projekti tegevused peavad toimuma ajavahemikus jaanuar- detsember 2010. a. Taotluse vorm on kätte saadav tervishoiuosakonnas aadressil http://www.tartu.ee/data/Taotlus%202010.doc

Taotluse esitamise tähtaeg on 28.august 2009.a. Vormikohased taotlused esitada Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonda Küüni 3, 51004 Tartu. Tähtajast hiljem laekunud taotlusi Tartu linna 2010 aasta eelarve koostamisel ei arvestata. Otsuse projekti taotluse rahuldamise ja toetuse suuruse kohta teatab tervishoiuosakond taotlejatele ühe kuu jooksul alates 2010.aasta eelarve vastuvõtmisest Tartu Linnavolikogu poolt.