Tartu Kutsehariduskeskus alustas ESF projekti “Õppijat toetavate süsteemide arendamine” tegevustega, mille üldeesmärgiks on ennetada kutsekooli õpilaste õpiraskusi ja vähendada väljalangevust, arendada õppijat toetava kooli sise- ja välisvõrgustikku.

Projekti raames toimub täna, 27. aprillil Tartu Kutsehariduskeskuses koostööseminar ettevõtetega, mille eesmärgiks on koostöös ettevõttega tõhustada erivajadustega inimeste tööle rakendumist.

Seminarile on oodatud kõik Tartu linna ja maakonna ettevõtjad ning nende esindajad, kes soovivad rohkem teada erivajadustega inimeste tööle rakendamise võimalustest, soovivad leida erivajadustega kvalifitseeritud ja ettevõttele lojaalset tööjõudu ning suurendada koostööd Tartu Kutsehariduskeskusega.

Arutusele tuleb, millised on ettevõtte ootused töötaja ettevalmistamisel praktikaks ja hiljem tööks, riigipoolsed toetused ettevõtjale erivajadustega õpilaste tööle rakendamisel. Seminarile on palutud esinema oma ala spetsialistid, kogemusi jagavad ka ettevõtjad ja õpilased.

Seminari kava ja lisainfo siit.