11. augusti varahommikul peeti MTA tolliametnike poolt Narva piiripunktis kinni Vene Föderatsioonist pärit veok. Pärast tollidokumentide vormistamist suunasid tolliametnikud veoki röntgenisse. Tehtud läbivalgustus äratas kahtlusi, et veokisse on peidetud salakaupa. Sündmuskohal tööd teinud tubakakoera käitumine viitas samuti võimalikule ebaseaduslikule kaubale haagise põhja konstruktsioonis.

  • Bioneeri uudised
  • 11. august 2023
  • Foto: Veoautod Narva Sõpruse sillal / Janek Jõgisaar,Bioneer.ee

Põhjalikuma läbivaatuse käigus avastati veoki topeltpõranda alt kokku 969 900 sigaretti, millel olid Valgevene maksumärgid, täpsemalt "NZ Gold" bränd. Juht ei olnud neid sigarette piiriületuse protsessi käigus deklareerinud.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa sõnul suhtub Maksu- ja Tolliamet salakaubaveo juhtumitesse väga tõsiselt. „Illegaalne salakaubavedu kahjustab ausat konkurentsi, rahva tervist ning riigieelarvet,“ sõnas Riimaa.

„Konfiskeeritud salakauba kogust arvestades oleks riigil aktsiisina saamata jäänud ligikaudu 161 343 eurot,“ sõnas Riimaa. „Antud avastus näitab meie ametnike töö olulisust aitamaks tagada ainult ausa kauba liikumist.“

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond alustas juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust, mida juhib Viru Ringkonnaprokuratuur. „Menetlust alustati salakaubavedu käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel (KarS §391 lg 1),“ kinnitas Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitsen.

Aitseni sõnul on tegemist viimaste aastate suurima salasigarettide kogusega, mida on püütud ebaseaduslikult läbi Narva piiripunkti üle Eesti-Vene piiri Eestisse sisse vedada. „Menetluse käigus teeme muuhulgas selgeks, kas salasigaretid olid mõeldud turustamiseks Eestis või mõnes muus riigis,“ lisas Aitsen.