“Tagasi kooli” nädalal, 19.-23. oktoobril, ootavad koolid üle Eesti külalisõpetajaid. See on võimalus meile kõigile - jagada õpilastega oma elu- ja töökogemusi ning muuta koolielu mitmekesisemaks.

“Tagasi kooli” nädal toimub Vabariigi Presidendi ja sihtasutuse Noored Kooli üleskutsel. Algatuse eesmärk on tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd, tunnustades õpetajaid kui hariduse kvaliteedi olulisimaid mõjutajaid, ning mõtteviisi, mille järgi on kõigil kodanikel roll hariduse edenemisel. 
 
Just seepärast kutsuvad president ja sihtasutus Noored Kooli 19.-23. oktoobril tundi andma eri elualade spetsialiste, koolide vilistlasi, üliõpilasi, lapsevanemaid. Õpetajaameti väärtustamise seisukohalt on sümboolne, et nüüdne “Tagasi kooli” nädal toimub sel aastal esmakordselt algatatud Hea õpetaja kuul, oktoobris. 
 
Algatusega liitumine on heaks võimaluseks näidata noortele eeskuju, et hariduse teemad on meie ühiskonnas väärtustatud. Samuti on see märgiline sõnum neile noortele, kes teevad praegu oma karjäärivalikuid.

Mida ja kus ”Tagasi kooli” nädalal õpetada  
 
Tunni sisu saab iga külalisõpetaja leppida kokku kooli kontaktisikuga – olgu see mõni õppekavas ette nähtud tunni teema, mida oma teadmiste ja kogemustega täiendada, või võtta ette oma eriala või huvidega seonduv valdkond. Näiteks eesmärkide seadmine ja saavutamine, fotograafia, miks õppida täppisteadusi, ühiskondlik aktiivsus või tarbimine - need on vaid mõned varasemate aastate „Tagasi kooli“ tundide teemadest. Oluline on, et teema saaks selline, mis läheb külalisõpetajale korda ning milles tal on sõnum, mida õpilastele edastada. 
 
Kooli leidmisel on abiks „Tagasi kooli“ infosüsteem, kus iga külalisõpetaja märgib enda registreerimisel eelistatud kooli ja piirkonna. Selle alusel saavad koolide esindajad külalisõpetajaga ühendust võtta. Samuti on igaühel võimalus ise aktiivselt soovitud kooliga kontakti astuda. 
 
Lähem info ja ”Tagasi kooli” külalisõpetajaks registreerimine: www.tagasikooli.ee 
 
Julgustame kõiki oktoobrikuus koolielu lähemalt vaatama minema. Sinu kogemusi oodatakse!

NB! Koolid ootavad enamasti mitut inimest korraga, nii et minge koos oma lähedase, hea sõbra või kolleegiga.

Tagasi kooli” nädal 19.-23. oktoobril on järg 2007. ja 2008. aastal sihtasutuse Noored Kooli poolt korraldatud “Tagasi kooli” nädalatele, mille raames on andnud koolis tunde ligi 60 eri eluvaldkonna esindajat ja arvamusliidrit – sportlastest ettevõtjateni, ajakirjanikest ministriteni. 2009. aasta alguses, koostöös president Toomas Hendrik Ilvesega, kasvas algatus märksa laiemaks: kooli kutsutakse kõiki tegusaid kodanikke, kes tunnustavad mõtet, et Eesti haridus vajab erinevate elualade ja erinevate kogemustega inimeste panust.

„Tagasi kooli“ nädal on üks Hea õpetaja kuu üritustest. Vaata lähemalt ka www.opetajakuu.ee

Mis on Noored Kooli
 
Sihtasutus Noored Kooli on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates eluvaldkondades tegutsedes.  
 
Igal aastal valitakse Noored Kooli programmi 15-20 võimekat ja tegusat kõrgharidusega noort, kes õpetavad kaks aastat koolis ning läbivad samaaegselt õpetaja- ja liidrioskuste koolituse. Tuginedes otsesele koolikogemusele, jätkavad programmi vilistlased haridusse panustamist, et võimaldada hea haridus igale lapsele Eestis.