Euroopa Komisjon avab veebruaris 2011 viienda taotlusvooru LIFE+ programmi raames, kus on võimalik kolme teema all kuni 265,36 miljoni euro suurust kaasfinantseeringut taotleda: loodus ja mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja valitsemine ning info ja kommunikatsioon.

Euroopa Komisjon koostöös Stella Consulting’u ja MWH’ga organiseerib Eestis LIFE+ programmi infoseminari.

Seminari eesmärk on anda 2011. aasta taotlusvooru potentsiaalsetele taotlejatele ülevaade LIFE+ programmist, aidata otsustada, kas esitada LIFE+ taotlus või mitte ning aidata vältida levinumaid probleeme taotluse esitamisel.

Seminar toimub 16. märtsil 2011 Keskkonnaministeeriumis, Tallinnas.

Huvilistel palutakse registreeruda! Registreerimine kestab 2. märtsini 2011.