Eestis on avalikul ja erasektoril andmekogusid, mille ühendamine ja analüüs aitaks riigil ja ettevõtetel langetada paremaid juhtimisotsuseid. Samas on selline andmete koondamine tõsine oht privaatsusele ning rikuks andmekaitsereegleid.

Täna kaitseb Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudis oma doktoritööd Liina Kamm, kes  pakub välja uued meetodid, kuidas teostada statistilist analüüsi nii, et üksikisiku privaatsus oleks tagatud ehk kuidas väga tundlikke andmeid mugavamalt analüüsida, ilma et oleks karta andmete leket. Väitekirja praktilises osas kirjeldab ta privaatsuse säilitamist geeniandmete analüüsil, satelliitide kokkupõrgete ennustamisel ja tööturu uuringute läbiviimisel.

Kaasaegses ühiskonnas luuakse inimese digitaalne kirje kohe pärast tema sündi. Sellest hetkest alates jälgitakse tema käitumist ning kogutakse andmeid erinevate eluvaldkondade kohta. „Kui kasutate poes kliendikaarti, käite arsti juures, täidate maksudeklaratsiooni või liigute lihtsalt ringi mobiiltelefon taskus, koguvad ning salvestavad firmad ja riigiasutused teie tundlikke andmeid,“ kirjeldas Kamm oma väitekirja problemaatikat.

Vahel annab inimene selliseks jälitustegevuseks vabatahtlikult loa, et saada mingit kasu. „Näiteks võime saada kliendikaarti kasutades soodustust. Teinekord on meil vaja langetada  keeruline otsus, kas loobuda võimalusest teha mobiiltelefonikõnesid või lubada enda jälgimine mobiilimastide kaudu edastatava info abil. Riigiasutused haldavad infot meie tervise, hariduse ja sissetulekute kohta, et meid paremini ravida, harida ja makse koguda. Loodame, et meie andmeid kasutatakse mõistlikult, aga samas eeldame, et meie privaatsus on tagatud,“ arutles Kamm.

Liina Kamm tegi oma teadustööd Cybernetica AS infoturbe instituudis, kus ta töötas tihedalt koos turvalise arvutussüsteemi Sharemind arendusmeeskonnaga. „Liina Kammi teadustöö laiendas tugevalt Sharemindi rakendamise võimalusi. Näiteks arendas ta statistikutega koostöös välja mugava privaatsust säilitava andmete analüüsi süsteemi Rmind. Töö käigus pidi Kamm lahendama mitmeid matemaatilise statistika ja arvutusmatemaatika teaduslikke probleeme,” kommenteeris Cybernetica AS teadusdirektor Peeter Laud.

Rmind lubab statistikutel viia uuringuid läbi, ilma et nad peaksid üksikasjalikult tundma allolevaid krüptograafilisi protokolle.

„Andmete kaitsmine üksi ei ole piisav eesmärk andmeturbes, vaja on tehnoloogiaid, mis suudaksid korraga kaitsta andmeid, kuid samas neid ka analüüsida. Liina Kammi väitekirjas on näidatud, kuidas kaitstud andmete peal saab mugavamalt läbi viia erinevaid analüüse. Selliste praktiliste võimaluste loomine Sharemind platvormi peale laiendab oluliselt  tarkvara rakendusvõimalusi väljapoole kitsast krüptograafide seltskonda,” iseloomustas edukat teaduskoostööd ettevõttega Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 9. märtsil Tartus, J. Liivi 2-404. Tööga saab tutvuda Tartu ülikooli raamatukogu veebilehel hdl.handle.net/10062/45343.