Eesti Kohtuekspertiisi Instituut sai Siemensilt Euroopas ainulaadse kompuutertomograafi ja magnetresonantskujutise aparaadi, mis võimaldavad senisest palju kiiremini tuvastada tundmatuid isikuid ning määrata kindlaks surma põhjuse.

Siemens Eesti meditsiinitehnika müügijuht Sigrid Kivimäe sõnul saab uute seadmetega teha virtuaalseid lahanguid, mis kiirendab oluliselt tundmatute isikute tuvastamist ning surma põhjuse ja traumade tekkemehhanismi kindlaksmääramist.

„Kui tavaliselt on surma põhjuse kindlakstegemiseks alati vaja läbi viia lahkamine, siis kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia viivad selle vajaduse miinimumi,“ selgitas Kivimäe „Teine virtuaallahangu oluline eelis on objektiivsus, kuna uuringu tulemused on täiesti sõltumatud eksperdist. Uuringutulemuste kolmemõõtmeline säilitamine võimaldab vajadusel konsulteerida ka teiste spetsialistidega ilma, et nad peaksid ise viibima lahkamiskambris kohapeal. Lisaks loovad uued seadmed võimaluse kuriteosündmuse visuaalseks rekonstruktsiooniks, mis annab väga selge efekti asitõendite esitamisel ja tõlgendamisel kohtus ning suurendab lõpptulemusena kohtuarstliku ekspertiisi väärtust kuriteo süüdlase tuvastamisel.“kohtulabor

Fotol on Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti paigaldatud magnetresonantstomograaf.
Foto autor Timo Hartikainen.

Siemensi Eesti filiaali juht Jaan Sildam ütles, et kui tavameditsiinis on kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia juba aastaid laialt kasutusel, siis kohtumeditsiinis on nende kõrgtehnoloogiliste meetodite kasutamine kasvanud plahvatuslikult just viimasel ajal. „Eesti on Euroopas Šveitsi järel teine riik, kus kohtuarstide käsutuses on nii kompuutertomograaf kui ka magnetresonantstomograaf,“ rääkis Sildam. „Paljud kohtumeditsiinikeskused Euroopas on sunnitud kasutama hoopis haiglate seadmeid virtuaalsete lahangute läbiviimiseks. Kohtuekspertiisi Instituuti paigaldatud seadmete eeliseks on nende lihtne kasutamine.“

Kohtuekspertiisi Instituuti paigaldatud 6-realise kompuutertomograafi SOMATOM Emotion ja magnetresonantstomograafi MAGNETOM Avanto 1.5T maksumuseks kujunes 18,8 miljonit krooni. Seadmete soetamist rahastas Šveitsi riik Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) on Justiitsministeeriumi hallatav riiklik ekspertiisiasutus, mis loodi 1. jaanuaril 2008 Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ühinemisel. Instituut teeb kohtuarstlike-, kohtupsühhiaatrilisi-, kohtubioloogilisi- ja kriminalistikaekspertiise ligi 40 eri valdkonnas. Eesti kohtuekspertiisi asutused on alates 2003. aastast akrediteeritud rahvusvaheliselt tunnustatud katselaborite standardi ISO 17025 järgi, 2009. aastal lisandus juhtimisstandardi ISO 9001:2008 sertifikaat. Instituudis töötab kokku 177 inimest.

Tervishoiu valdkonnas on Siemens tuntud teenusepakkuja, kelle lahendused kombineerivad laboridiagnostika ja ravimeetodite viimast sõna pildinduslahenduste, infotehnoloogia ning integreeritud meditsiinisüsteemidega.