Maaomanikud, kelle maad on üle-euroopalise looduskaitsealade võrgustiku Natura 2000 aladel ja väljaspool seda asuvate looduskaitsealade sihtkaitsevööndis, kus metsaraie on keelatud, hakkavad järgmisel aastal senise 110 euro asemel saama toetust 134 eurot hektari kohta. 

Selleks on järgmise nelja aasta jooksul riigieelarvest ette nähtud 4,8 miljonit eurot. Natura toetustele vastavat erametsa on Eestis 89 909 ha ja sellest 80 protsendile on toetusi ka taotletud.

Natura toetused on püsinud muutumatuna alates 2008. aastast. Keskkonnaminister Madis Kallas ütles, et see tõus kahtlemata ei kompenseeri kogu elukalliduse kasvu, mis selle aja jooksul toimunud on, kuid vähendab ebavõrdsust. Toetusi maksab Erametsakeskus. Madis Kallas kinnitusel peab ka edaspidi peab riik töötama selle nimel, et veelgi enam toetada maaomanikke meie metsade ja liigirikkuse kaitsmisel.