IKEA uuringust selgub, et umbes 36% Eesti elanikest koostab jõulueelarve ja paneb pühadeks raha kõrvale. Tänavuste pühade planeerimisel ollakse optimistlikud. Paljud eestimaalased ootavad pikisilmi kõike jõulupühadega seonduvat alates kingitustest ja kaunistustest kuni traditsioonide ja lähedastega koosviibimiseni.

IKEA poolt iga-aastaselt läbiviidav uuringust selgus, et iga teine Eesti elanik plaanib hoida kulutused samas suurusjärgus, mis mullu. Samas on muutunud kulutuste jaotus: iga viies vastanu planeerib säästa raha reisimiselt ja iga kolmas riiete, kingade ja aksessuaaride pealt. 16% vastajatest usub, et rohkem raha kulub tänavu toidule, sest korraldab sel aastal pere ja/või sõprade kogunemisi.

 

36% eestimaalastest seostab jõule pigem emotsioonide kui asjadega

 

„Jõuludeks valmistumine algab üha varem. Osalt on see pragmaatiline, sest eelarve koostamine ja raha säästmine võimaldab pühadeks targemalt valmistuda, kuid samas on saanud jõuluootusest pühadeperioodi lahutamatu osa. Uuringus selgus, et 36% vastajatest seostavad jõule lähedastega ajaveetmise ja positiivsete emotsioonidega, mitte materiaalsete asjadega. Ja loomulikult aitab häid emotsioone luua ka pühaderüüs kodu. 43% Eesti inimestest valmistub jõuludeks oma kodu kaunistades,“ rääkis IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Jõulukaunistustele ja pühadeteemalistele lauanõudele kulutatakse enamasti kuni 30 eurot, kuid on ka neid, kes kulutavad kaks-kolm korda rohkem. Samas planeerib kolmandik Eesti elanikest varasematel aastatel soetatud pühadekaunistusi taaskasutada.

„Kaunilt kaunistatud pidulaud, jõulutuled ja küünlad on jõulude ajal kodudes üha tavalisemad. Paljusid kaunistusi ja sisustusesemeid saab kasutada mitmeid aastaid, väljanägemise uuendamiseks piisab vaid mõne detaili väljavahetamisest,“ märkis Põder.

Uuringust selgus, et 11% Eesti inimestest hakkab jõuludeks valmistuma septembris või oktoobris, 31% novembris ja ülejäänud detsembris. Vaid iga kümnes vastaja jätab ettevalmistused jõulueelsele nädalale. 

 

Kõige sagedamini ostavad Eesti inimesed kingitusi 3-6 inimesele

 

„Kingitused ja jõulupuu on traditsiooniliselt pühade osa ning ilma nendeta ei kujuta paljud jõule ettegi. Kusjuures lausa 42% vastanutest peab jõulupuud kõige olulisemaks pühade kaunistuseks. Kingitusi planeerib aga osta üheksa inimest kümnest, tavaliselt vähemalt paarile inimesele. Kõige sagedamini ostavad Eesti inimesed kingitusi 3-6 inimesele,“ selgitas IKEA Eesti turu juht. 

Võrreldes varasemate aastatega plaanib tänavu suurem hulk Eesti elanike kingitustele suurema summa kulutada. 22% eestimaalastest planeerib kulutada rohkem kui 200 eurot ja iga kolmas kulutada 100-200 eurot. Oluliseks peetakse ka jätkusuutlikkust, 33% Eesti elanikest soovib jõulupühi tähistada säästlikumalt. Enamik neist soovib vähendada toiduraiskamist, ent iga viies soovib nii vähem liha ja muid loomseid toite tarbida, vähendada energiatarbimist kui ka pakkida kingitusi säästlikumalt.

Uuringust

Veebipõhise jõuluteemalise uuringu viis 2022. aasta oktoobris läbi uuringufirma Norstat Rootsi mööblifirma IKEA tellimusel. Uuringus osales enam kui 500 Eesti elanikku.