Keskkonnaagentuur tutvustas eile kogumikku „Keskkonnaülevaade 2013“, millest selgub, et viimase nelja aasta majandustegevus on keskkonnale avaldanud pigem positiivset mõju. Näiteks väärivad esiletõstmist puhas õhk ja põhjavesi, paremaks on muutunud ka jäätmekorraldus ja metsandus.

"Eesti on üks puhtama õhuga riike Euroopas, me veekogud on järjest paremas seisus, me looduslik rikkus on üsna heal järjel - kui 2009. aastal oli soodsas seisus ainult veerand Eestis leiduvatest üle-euroopalise tähtsusega liikidest, siis praeguseks on soodsas seisus juba üle poole - s.t. 54 protsenti sellistest liikidest," sõnas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus eilsel keskkonnaülevaate esitlusel.

Äsja ilmunud „Keskkonnaülevaade 2013“ annab põhjaliku ülevaate Eesti keskkonnaseisundist ning keskkonda mõjutavatest teguritest. Hõlbustamaks keskkonnanäitajate jälgimist ning võrdlemist varasemate aastatega, sarnaneb 2013. aasta keskkonnaülevaade ülesehituselt eelnevate väljaannetega.

Keskkonnaülevaade 2013 esitlus

Keskkonnaagentuuri direktor Jalmar Mandel avaldab lootust, et keskkonnaülevaade jõuab kõikide loodushuvilisteni kodanikeühendustes, kogukondades, kohalikes omavalitsustes ning ametkondades, kellel lasub suur vastutus tasakaalustatud arengu tagamisel. „Heade ja ajale vastupidavate otsuste tegemisel saavad toeks olla pädeva metoodikaga kogutud ning järjepidevalt avaldatud keskkonnaandmed,“ lisas Mandel.

Eelmine keskkonnaülevaade ilmus 2009. aastal ning sealsed andmed ei kajastanud veel majanduslangusest tulenevaid muutusi. Seega peegeldab äsja ilmunud kogumik seda, kuidas on keskkonda mõjutanud majanduses aset leidnud protsessid. Majanduslangusega kaasnenud väiksem ja läbimõeldum tarbimine on enamasti mõjunud keskkonnale hästi.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on hea meel tõdeda, et muutused on paljudes valdkondades olnud positiivsed. „Värske keskkonnaülevaade kinnitab, et oleme olnud Eesti loodust puudutavate otsustega õigel teel. Oleme osanud oma majandust kasvatada targalt ja sel moel, et loodus ei ole pidanud selle käes ägama, vaid on muutunud aasta-aastalt hoitumaks ja paremas seisus olevaks," lisas minister.

2013. aasta ja ka varasemate aastate keskkonnaülevaateid saab lugeda siit.