Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad MTÜ ja Eesti Metsloomaühing kutsuvad üles tegema annetusi, et toetada kohtuasja pesitsusrahu nõude seadmiseks raielubades.

Vabaühendused vaidlustasid 6. augustil 2021 halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, milles amet ei nõustunud lisama metsateatistele lisatingimust, mis lubaks raiuda vaid väljaspool pesitsusaega.

Täpsemad tingimused raiete ajastusele looksid suuremat õigusselgust nii metsaomanike, avalikkuse kui ka ametkondade jaoks. Looduskaitseseadus küll keelab linde pesitsusajal häirida ja pesi lõhkuda, kuid Keskkonnaamet vaid soovitab seda keeldu võimalusel arvestada. Selline praktika külvab palju segadust ning viib situatsioonini, kus raietööde tulemusena pesad hukkuvad. Tänavusel pesitsushooajal tuli Keskkonnaametile ligi 300 teadet pesitsusaegsete raiete kohta, mis näitab, et kevadsuvine raietegevus ei ole harv nähtus.

"Linnud pesitsevad kõigis metsades. Olukord, kus lindude pesitsusrahu sõltub metsaomaniku heasoovlikkusest või sellest, kas raiet kontrollima tulnud ametnik lindude pesad üles leida suudab, ei ole rahuldav," ütles Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. "Tegime Keskkonnaametile ettepaneku, et raierahu kirjutataks tingimusena igale metsateatisele, arvestades konkreetset metsatüüpi ja sellele omaste linnuliikide pesitsusaega. Kuna sellest keelduti, oleme pöördunud õigusselguse saamiseks kohtusse."

Vabaühendused korraldavad annetuskampaania, et koguda 7000 eurot õigusabi ja kampaaniaga seotud kuludeks. Annetused on oodatud MTÜ Eesti Ornitoloogiaühingu Swedbanki kontole EE422200221077234963. Makse selgitusse tuleb lisada “Annetus” ning annetaja e-posti aadress, kui ta soovib kursis olla kohtuasja ja annetuskampaania käiguga. Annetusi kogutakse käesoleva aasta lõpuni või kuni vajalik summa on koos. Annetuskampaania kohta saab täpsemalt lugeda lehelt www.eoy.ee/annetuskampaania-raierahu/.

Keskkonnaühendusi esindab kohtus advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman.