Vabariigi Valitsus kiitis täna, 23. aprillil heaks seaduseelnõu, millega ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon. Seaduseelnõu suunatakse menetlemiseks edasi Riigikokku, kes võib seaduse vastu võtta juba enne jaanipäeva. 

  • Bioneeri uudised
  • 23. aprill 2020
  • Foto: Riigikogu hoone jõuluehtes. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kahe ameti ühendamisel muutub keskkonnavaldkond tõhusamaks ning mitmed teenused kodanikule kättesaadavamaks.

„Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon teevad juba täna tihedat koostööd. Meie vahel ei ole dubleerimist, kuid see-eest on palju teineteisele järgnevaid teenuseid, mida saab ühes asutuses parem korraldada. Näiteks võib tuua kasvõi metsloomade tekitatud kahjude menetlemise, kus asjaajamine sujuvamaks muutub. Olen kindel, et asutuste ühendamisel tugevneb veelgi järelevalve ja loamenetluse koostöö,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektor ja loodava ühendameti juht Riho Kuppart.
 

Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet. Selleks tehakse muudatused valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse. Ühendameti asukohaks saab Pärnu. Nii Keskkonnaamet kui ka Keskkonnainspektsioon paiknevad aga juba praegu üle Eesti, olles nii lähedal oma klientidele ja koostööpartneritele ning võimaldades oma meeskondadel teha tööd võimalikult kodu lähedalt.

Meeskonnad on analüüsinud mõlema organisatsiooni teenuseid ja protsesse ning leidnud, et ühendamisest saavad kasu nii looduskeskkond, meie kliendid ja koostööpartnerid kui ka töötajad. Ka Riho Kuppart kinnitab, et põhjalik eeltöö on lisanud usku, et selle meeskonnaga loome tugeva ja usaldusväärse organisatsiooni.

„Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni töötajad on teinud tõsist tööd liitumise ette valmistamiseks juba alates 2018. aasta keskpaigast. Kohtumistelt Riigikogu liikmetega oleme saanud positiivset tagasisidet, et liitumine toetab ideed teha riigiga suhtlemine kodanikule lihtsamaks. Loodame, et Riigikogu võtab seadusemuudatuse vastu juba enne suvepuhkust, et meil jääks ameti sujuvaks käivitamiseks piisavalt aega,“ ütles Kuppart. 

2019. aasta aruteludes kõhklusi tekitanud küsimustes on palutud väliste ekspertide sõltumatut arvamust. Nii näiteks kinnitab advokaadibüroo AB Eversheds Sutherland Ots ja Co õigusanalüüs, et asutuste liitumisel pole vaja karta ei loamenetluse ega ka järelevalve sõltumatuse kadumise pärast. Analüüsidega saab tutvuda ameti ja inspektsiooni kodulehtedel.

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse heaks kiidetud riigireformi kavast. Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab ka kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise kaudu.

Plaani kohaselt alustab ühendatud Keskkonnaamet tööd 1. jaanuaril 2021.