Valitsuskabinet avalikustas plaani, millega soovitakse 20 erinevat riigiasutust ja ministeeriumi liita kuueks ühendametiks. Nende seas on uuesti kerkinud üles soov ühendada keskkonnaamet (KeA) ja keskkonnainspektsioon (KKI).

Elurikkuse Erakonna (ERE) eestkõneleja Helen Orav-Kotta näeb siin ohtu Eesti keskkonnale. Konflikt kahe asutuse tegevuse vahel on siia liitmisesse juba algselt sisse kirjutatud.

„Konflikt kahe asutuse tegevuse vahel on sellise liitmise korral juba algselt sisse kirjutatud. KKI ja KeA-l on osaliselt kattuvaid funktsioone, kuid mõlemad ametid täidavad lisaks täiesti erinevaid ülesandeid. Keskkonnainspektsiooni peamised funktsioonid on sarnased politsei tööga. KKI ülesanne on teha järelevalvet, et looduskeskkonnas ei toimuks kuritegelikku tegevust. Tulevases ühendametis hakkab KKItegema järelevalvet sisuliselt iseenda üle. Miks ei ole arutatud KKI liitmist politseiga? Sellisel juhul saaks KKI juurde ka õigusi ning asutuse nimetus vastaks sisulisele tegevusele, mida KKI peaks täitma,“ ütles ERE eestkõneleja ökoloog Helen Orav-Kotta.

Eelmise aasta lõpus kirjutas kodanikuliikumine Eesti Metsa abiks Postimehe artiklis, et neile teadaolevalt on KKI-l juba praegu raske vaidlustada keskkonnarikkumise tunnustega majandustegevust, millele KKA on loa andnud. Kui KKI täielikult KeA-ga ühendada, siis tähendaks see sisuliselt igasuguse kontrollmehhanismi puudumist keskkonnaameti poolt väljastatavatele lubadele keskkonnaressursside kasutamisel

„Riigireformi eesmärgiks ei saa olla asutuste liitmine, et väheneks vaid ametite arv. Riigireformi tagajärjel peab avalike teenuste kvaliteet muutuma paremaks, bürokraatia hulk vähenema, teenused tulema kodanikele lähemale, lahendused saabuma inimeste ja ettevõtete jaoks kiiremini. Oluline eesmärk peab olema ka väiksem kulu riigikassast. Selliseid garantiisid ei ole riigihalduse minister Jaak Aab andnud,” lisas Helen Orav-Kotta.


Lugu on pärit Metsamajandusuudised.ee lehelt.