Ahoi, keskkonnasõbrad! On taas aeg enda meelt avaldada ning seekord selleks, et tulevane Riigikogu hakkaks prioritiseerima keskkonnaprobleemide lahendamist süsteemsel tasandil. On selge see, et elu kaalukausid ise enda tasakaalu ei leia, seega vajame me tugevat kliimaseadust..

  • Kliima
  • 21. veebruar 2023
  • Foto: Kliimastreik Tallinnas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Mis on kliimaseadus?

 

See on seadus, milles on kirjas, millal saab riik kliimaneutraalseks ja kuidas ta selleni jõuab. Selles sisalduvad heitme vähendamise eesmärgid nii tervele riigile kui ka erinevatele sektoritele (nt põllumajandus, hooned, transport). Lisaks on seal jaotatud vastutus: kes vastutab eesmärkideni jõudmise eest (nt valitsus või mõni minister). 

Kliimamuutuste leevendamine – mida reguleerib kliimaseadus – puudutab kõiki elualasid.. Sellised suured muutused, mida riik veab eest – nt keelab põlevkivi kaevandamise või sisepõlemismootoritega autode müümise või kohustab iga uue elumaja peale päikesepaneele panema – peavad olema kirjas seaduses, sest seadus on kindel ja kõigile avalik. Praegu ei ole üheski Eesti seaduses kirjas, et Eesti peab oma süsinikuheidet vähendama või tegema midagi muud kliimamuutuste pidurdamiseks. Seda viga tuleb parandada.

Kuna kliimaseadus hõlmab iga eluala ja puudutab kõiki inimesi, on tohutult tähtis, et selle loomisel räägiksid erinevad inimesed kaasa. Tähelepanu peavad saama puuetega inimeste lisavajadused, majanduslik kihistumine, sooline ebavõrdsus ja palju muud. Ainult nii saame luua toimiva kliimaseaduse!

 Meeleavaldus 4. märtsil:

Tugev plaan ja hoitud loodus. Eestile kliimaseadus!

Tallinnas, Tammsaare Pargis, kell 14.00–15.00, Meeleavaldusel on muusikat, möllu, häid sõnavõtte ja mõnusaid inimesi

Ürituse link.

Selleks, et meie soov vali ja säilenõtke oleks, tulge kohale, jagage üritust ja andke teada, kui millegagi veel aidata soovite. Kõige rohkem saab igaüks aidata, levitades sõna meeleavalduse kohta!

 

Kust kliimaseaduse kohta rohkem teada saada?


Eestimaa Looduse Fond on koostanud infoküllase lehe. Seal on viited nii uudistele, raadiointervjuudele kui ka erinevatele analüüsidele.

Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud “Eesti kliimaseaduse perspektiivikuse analüüs” – analüüsi alguses on hea lihtne kokkuvõte.

Suurim tänu, et mõtlete kaasa noorte keskkonnakaitse arengule ning kodanikuaktiivsuse kasvatamisele.