Valitsus otsustas täna tasandus- ja toetusfondi jaotamisega eraldada omavalitsustele 504 miljonit eurot. Seda on üle 110 miljoni euro rohkem, kui eelneval aastal.

  • Majandus
  • 16. veebruar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„On hea tõdeda, et pärast haldusterritoriaalse reformi lõppu näeme ka omavalitsuste tulude märgatavat kasvu. Tänased omavalitsused on palju suuremad ja võimekamad ning seetõttu suudavad kanda ka suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Omavalitsuste vahendite suurendamine on olnud selle valitsuse prioriteet ning kindlasti on ka edaspidi. Otsustasime juba suvel, et sel ja järgneval kolmel aastal omavalitsuste tulubaas kasvab ning taastatakse suures osas majanduskriisi aegsete kärbete eelne tase.“

Ka rahandusminister Toomas Tõniste märkis, et omavalitsuste tulude suurendamine on väga õige suund. Lisaks meenutas rahandusminister ka sügisest valitsuse otsust, et hiljemalt 2021. aastaks tehakse oluline pööre omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks. „Kui toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida rahaga teha võib, siis nende vahendite suunamine omavalitsustele läbi tulumaksu ja tasandusfondi toob kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse – see on olnud ka üks haldusreformi eesmärk.“

Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, mis võimaldab katta näiteks õpetajate tööjõukulusid, pakkuda koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid. Võrreldes 2017. aastaga suurenes toetusfond 30 protsenti ehk üle 97 miljoni euro.

Tasandusfond on seejuures mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks ja selle kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Võrreldes eelneva suurenes toetusfond 17 protsenti ehk üle 13 miljoni euro. Tasandusfondist 70% läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ning 28% Kesk- ja Lääne-Eestisse.