Keskkonnaministeerium teatab Soome täiendava tuumaelektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

„Soome uue tuumaelektrijaama rajamise KMH aruandega tutvudes saab ülevaate, missugused mõjud võivad jaamaga kaasneda ning missuguseid tuumajaama alternatiivseid asukohti kaalutakse,“ ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist Irma Pakkonen.

Inglisekeelse KMH aruandega ja selle eestikeelse kokkuvõttega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroos (Narva mnt 7a, Tallinn, ruum 428) või Keskkonnaministeeriumi veebilehe vahendusel (http://www.envir.ee/962565).

Uue tuumaelektrijaama KMH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril algusega kl 13 Keskkonnaministeeriumi suures saalis (Narva mnt 7a, Tallinn). Arutelul osalemiseks on soovitav end ette registreerida telefoni teel 626 2974 või e-posti aadressil irma.pakkonen@envir.ee.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH aruande kohta on oodatud avaliku arutelu ajal, neid võib esitada ka kirjalikult 18. detsembrini Keskkonnaministeeriumile (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee).

Esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited edastatakse koos Eesti seisukohaga Soome täiendava tuumaelektrijaama rajamise KMH aruande kohta Soome Vabariigi Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 7. jaanuariks 2009.

Arendaja Fennovoima Oy kaalub uue, ühe või kahe reaktoriga tuumaelektrijaama ehitamist ühte järgmistest omavalitsustest: Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää või Simo. Pyhäjoki ja Simo asuvad Soome lääneosas (Kesk-Soomes), Ruotsinpyhtää aga Lõuna-Soomes, Soome lahe ääres. Algselt oli ühe võimaliku asukohana vaatluse all ka Kristinestad, kuid seda varianti puudutavad uuringud lõpetati 2008. a juunis. Elektrijaama elektriline võimsus oleks 1500-2500 MW. Tuumaelektrijaama ehitusega plaanib Fennovoima Oy algust teha 2012. aastal ja käivitada see 2020. aastal.


Lisainfo:
Irma Pakkonen,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist
626 2974