Rahandusministeeriumis valmis omavalitsustele mõeldud kaasava eelarve juhend. Kaasav eelarve annab inimestele võimaluse osaleda kohaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel. Juhend on praktiline ning selle põhirõhk on soovitustel ja näidetel.

„Kaasav eelarve on tõhus demokraatia tööriist. Selle abil saavad inimesed omavalitsuse tegevust mõjutada igal aastal, ootamata järgmisi valimisi,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Oluline on volikogu tahe ja valmisolek oma inimestega avatult suhelda, tõsta kulude läbipaistvust ja suurendada usaldust kohalikus kogukonnas. See aitab inimestel paremini mõista omavalitsuse tegemisi ja raha kasutamise põhimõtteid.“

Kaasava eelarve suuruse määrab kohaliku omavalitsuse volikogu linna- või vallaeelarves. Seejärel saavad kõik omavalitsuse elanikud esitada määratud summa kasutamise kohta ideid. Nendeks on näiteks investeeringud avalikult kasutatavatesse objektidesse või avalikud omavalitsuse mainet kujundavad üritused. Kõikide ideede üle hääletavad samuti kohalikud elanikud ning tulemus on omavalitsusele siduv. Volikogu projektide valikusse ei sekku.

Juhend on hea tööriist eelkõige nendele omavalitsustele, kes kaasavat eelarvet veel ei rakenda. Samas on see kasuks ka ülejäänutele, kes võivad sealt leida huvitavaid nüansse ja ideid, kuidas protsessi paremaks muuta.

2018. aastal kasutas kaasava eelarve mudelit kokku 20 omavalitsust. Hääletajate osalus on olnud vahemikus 3–8 protsenti, mis on võrreldes teiste riikidega hea tulemus.