Vana-aasta õhtul õnnestus Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna töötajatel varustada telemeetrilise jälgimisseadmega esimene metssiga.

GPS-GSM seadmega kaelarihm pandi täiskasvanud metssea emisele kaela Tipu uurimisalal Soomaa Rahvuspargist lõunas asuvas Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas. Emis uinutati kaeluse panemiseks uinutipüssiga söödakohal.

Metssea kaelustanud ulukiseireosakonna töötajate Marko Kübarsepa ja Raido Kondi sõnul kulges kogu protsess probleemideta. Emisele paigaldatud telemeetriaseade annab GSM võrgu kaudu teavet looma asukohast iga kahe tunni järel.

Keskkonnateabe Keskuse poolt korraldatavad metssea uuringud on esimesed Baltimaades, lähimatel aladel on sarnaseid uuringuid varem tehtud Rootsis ja Poolas. Alustatud uuringute eesmärgiks on selgitada lisasöötmise mõju metssea elupaigavalikule ja liikumisintensiivsusele, samuti lisasöötmise mõju kährikule ning metssea ja kähriku mõju maaspesitsevatele lindudele, sh kaitsealustele liikidele, näiteks metsisele.

Kokku on tänavu plaanis varustada telemeetriaseadmetega kuni viis täiskasvanud emast metssiga. Karja juhtideks olevate emiste jälgimine võimaldab koguda teavet kogu karja tegevuse kohta.

Kuna planeeritud teemade ja eesmärkide ring on lai siis viiakse käesolev uuring läbi tihedas koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Ornitoloogia Ühingu ja Keskkonnaametiga. Uuringut rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.