Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud üldhariduskool ja lasteaed, mis asub Eesti hariduse suurkuju Johannes Käisi sünnipaigas Põlva külje all Rosmal.

Kooli õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale, tagades Kagu-Eesti peredele alternatiivse valikuvõimaluse laste hariduse omandamisel. 2013/14 õppeaastal õpib meil 63 õpilast ja lasteaias käis 38 last kokku 16 omavalitsusest (Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaalt).

Koolimaja üle 20 aasta vanune sindelkatus vajab väljavahetamist. Hetkel kogutakse selle jaoks raha kooli lastevanematelt ja kohalikult kogukonnalt. Katus on keerulise ehitusega ja piisavalt mahukas projekt ühe väikekooli jaoks, seega peame rahastust juurde koguma ka väljastpoolt.


Kooli meeskond on väga tänulik, et projekti on Hooandja.ee keskkonnas toetanud juba hetkel üle 160 inimese. 8 päeva on jäänud Hooandja kuulutamise lõpuni.

Läbi reaalse rahalise toetuse saab valmis katus Waldorfkooli peamajale! Link projektile mida jagada on siin.