Keskkonnainspektsiooni korraldatud vanarehvide taaskasutuse hankekonkursil tunnistati edukaks aktsiaseltsi Ragn-Sells pakkumus, kuid otsus vaidlustati ja kuni vaide lahendamiseni on hange peatunud.

  • Jäätmed
  • 1. oktoober 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Riigihangete seaduse järgi on võimalik hankekomisjoni otsust kümne päeva jooksul vaidlustada ja praegusel juhul seda ka tehti. Seega ei saa alustada asendustäitmisega enne, kui kaebus on lahendatud ja hanke tulemused lõplikult selged,“ märkis Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

Asendustäitmine tähendab seda, et riik korraldab Tartumaal Raadil ja Reolas ning Harjumaal Lool olevate rehvihunnikute taaskasutusse suunamise ja nõuab ettevõtetelt tehtud kulud tagasi. Asendustäitmise läbiviija leidmiseks korraldaski Keskkonnainspektsioon sel suvel riigihanke, millele laekus kaks pakkumust – aktsiaseltsilt Ragn-Sells ja osaühingult Paikre. 

„Asendustäitmist kui karmimat sunnimeedet tuleb rakendada seetõttu, et Raadil, Reolas ja Lool olevate rehvihunnikute käitlejad (OÜ-d Rubronic, Nordline Baltic ja Kummimatid) ei ole endale võetud kohustust vanarehvid taaskasutada täitnud,“ lisas Volkov.

Varasemad ettevõtete suhtes rakendatud sanktsioonid, st trahvid, ettekirjutused ja sunniraha ei ole oodatud tulemust andnud.

Asendustäitmise esimeseks etapiks on riik eraldanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaudu 300 000 eurot.

Taustainfoks:

Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mille järgi vastutavad rehvide tootjad – nii valmistajad kui maaletoojad - rehvide eest kuni nende lõpliku käitlemiseni. Tootjad võivad oma kohustused üle anda tootjavastutusorganisatsioonidele, kes peavad organiseerima rehvide kogumise ja käitlemise. Eestis on selliseid organisatsioone kaks: MTÜ Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus.

Eestis tekib aastas ligikaudu 10 000 tonni vanarehve.

Vanarehvide probleem on tekkinud mitme kokkulangevuse tõttu. Vanarehvide kuhjumise peamised põhjused on: rehvide piiratud käitlemisvõimalused Eestis, teatud osa rehvide sissevedu ilma taaskasutustasu maksmata (KKI hinnangul ca 8%), vanarehvide liiga madal taaskasutushind,  mis ei kata käitlemise kulusid.