Rohkem kui pooled PRIA-le esitatud investeeringutoetuste taotlused on puudulike andmetega ja vajavad täpsustamist, venitades läbivaatamise aja pikemaks.

Tänavu on PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär ja osakonna kümme analüütikut läbi vaadanud ning hinnanud üle 2400 investeeringutoetuse taotluse. Enam kui 1400 korral on tulnud lasta taotlejatel puudulikke andmeid täpsustada.

Inimesed teavad, et kui nad saavad taotluste vastuvõtu ajal oma kavandi sisse antud, siis on neil aega ka hiljem puuduolevaid dokumente juurde tuua ja taotluseprojekti ümber teha, kuna PRIA esitab puudulike andmete korral järelepärimise. Järelepärimiste tegemine ja neile vastuste ootamine pikendab aga kõigi taotluste läbivaatamise aega.

Sageli tuleb teha mitu järelepärimist

"PRIA senine käitumine on olnud leebe," konstateeris Ojakäär. "Nüüd, kui mahud on läinud suureks ja järgmisel aastal on oodata taotluste arvu kasvu, tuleb kusagile tõmmata piir."

Kust piir minema hakkab - kas taotlus võetakse vastu näiteks siis, kui on esitada vähemalt pooled nõutud dokumentidest või rohkem -, seda pole veel kokku lepitud.

"Kõige hullem oli olukord maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusega, mille puhul tuli järelepärimised teha 80 protsendi taotluste osas ning sageli ei piisanud ühest järelepärimisest," rääkis Toomas Ojakäär statistikast. "Selle vooru projektid olid nii kehvad, et paljud said eitava vastuse."

Peamiselt on probleemiks puudulikult vormistatud hinnapakkumised ja äriplaan.

"Hinnapakkumises peavad olema kulud lahti kirjutatud, mitte ainult see, et ehitus läheb maksma kolm miljonit," selgitas osakonnajuhataja.

Ojakäär soovitas lugeda läbi "Abiks taotlejale" ning küsimuste puhul helistada PRIA infotelefonil 737 7678.

Kui taotleja kontaktandmetes midagi muutub, tuleks sellest PRIA-le teada anda. Muidu helistavad ametnikud telefoninumbril, mis ei ole enam kasutusel, või saadavad järelepärimisi, mis tulevad tagasi teatega, et aadress on muutunud.

Esmaspäeval algas lautade ja mikropõllumajandusettevõtete toetuste taotluste vastuvõtt. Eelmises voorus tuli neist esimese puhul teha 60 ja teise puhul 32 protsendi taotluste kohta järelepärimisi.

Ojakäär loodab, et nüüdses voorus on taotlused hoolikamalt koostatud.

Parem pole olukord investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentidega. Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast korrektsete kuludokumentide PRIAsse saabumist või pärast järelepärimisele vastamist.

Vahel tuleb kaasata lisajõude

Ojakäär tunnistas, et viimaste nädalate jooksul on osa taotluste väljamaksmine mõnevõrra hilinenud, sest tänavused lautade ning mikropõllumajandusettevõtete ja viimased riikliku arengukava (RAK) toetuste kuludokumendid esitati PRIA-le peaaegu korraga.

"Nende dokumentide läbivaatamiseks tuli kaasata lisajõude, aga nüüd oleme jälle järje peal," ütles osakonnajuhataja.

Kuludokumentide osas tõi ta peamiste täpsustamist vajavate probleemidena välja ettemaksuarved, mis jäetakse PRIA-le saatmata, ja liisingulepingud, mis on viiest aastast pikemad.

Pahatihti on esitatud arvetelt puudu mõni kohustuslik rekvisiit, peamiselt allkiri. Esitatud arvel peab kindlasti olema taotleja allkiri, hankija allkiri ei ole kohustuslik.

"Reeglid võivad tunduda ranged, kuid nii taotlejad kui meie peame nendega arvestama," täiendas Ojakäär.

Aasta põllumees 2007, Sepa talu peremees Ermo Sepp peab järelepärimisi loomulikuks, arvestades seda, et toetusehuvilisi on varasemast rohkem ja ka toetuse määramine põhineb taotluste paremusjärjestusel. Tal endal tuli PRIAga täpsustada majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotluse andmeid ja vastata äriplaani puudutavale järelepärimisele.
______________________________________________________
Artikkel ilmus 27.novembril 2008.aastal Maalehes ja hiljem avaldati PRIA kodulehel.