Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) jõudis lõpule veemajanduse infrastruktuuri taotluste hindamine ning rahastusotsused tehti 14 projektile kogusummas 43 miljonit eurot. Tehtud otsused lisanduvad juba kahe varasema vooru kaudu positiivse otsuse saanud 59 taotlusele ning koos nendega on meetmes ette nähtud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusraha enam kui 95%  ulatuses otsustega kaetud.

Hetkel otsustega katmata vahendid jäävad kõigi eelduste kohaselt võimalike lisatööde või projektide kallinemiste tarbeks reservi. Muret projektide elluviimisega on. „Suureks takistuseks on kindlasti olnud majanduslangus, mis on vähendanud nii toetuse saaja suutlikkust kui halvanud ka ehitusturgu,“ tõdes veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaa. „Sagedased hangete vaidlustamised on mitme projekti puhul töid tõsiselt edasi lükanud ning rahade õigeaegse kasutamise ohtu seadnud, kuid õnneks on näha juba ka olukorra paranemist ning loodetavasti ka maksete hoogustumist.“

Ühtekuuluvusfondist on viimasel kolmel aastal rahastatud 73 veemajanduse projekti ühtekokku ligi  392 miljoni euro eest. Möödunud aasta lõpus sai valmis ka esimene projekt, millega viidi lõpule kogu Otepää linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veetöötlusjaamade rekonstrueerimine, ehitati juurde üks reoveepuhasti ning täiendati juba olemasolevat puhastit.

Kõiki rahastusotsuseid näeb KIKi kodulehel: www.kik.ee

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.