World Resources Institute (WRI) ja Big Room Inc. avaldasid raporti, mille koostamiseks kogutud online-andmebaasi abil saavad tarbijad ja tootjad võrrelda erinevatele toidu- ja tarbekaupadele omistatud keskkonnasertifikaate, kirjutab Environmental Leader.

Raporti ja sellega ühildatud globaalse online-andmebaasi „Ecolabel Index“ eesmärgiks on lihtsustada tarbijate ja tootjate keskkonnamõju vähendamist selle abil, et erinevad keskkonnastandardid on nüüd omavahel paremini võrreldavad.

 

Ecolabel Index’i andmetel kutsusid WRI ja Big Room Inc. üles enam kui 340 ökomärgise esindajaid 42-st riigist täitma raporti aluseks olevat uuringut, mille 66 küsimust puudutavad teemasid alates ökomärgiste sertifiteerimise kriteeriumidest kuni rahastusallikateni. Kuigi pea poolte organisatsioonidega ei õnnestunud ühendust saada ja iga kümnes loobus uuringus osalemast, oli 113 ökomärgist siiski nõus uuringus kaasa lööma.

 

WRI raporti andmetel nõuab 92% uuringus osalenud keskkonnamärgistest sertifitseerimist, enne kui oma märki kasutada lubab, kuid leidub ka neid märgiseid, mis nõuavad vaid registeerumist ilma igasuguse eelhindamiseta. 66% nendest märgistest, mille puhul nõutakse sertifitseerimist, laseb selle huvide konflikti vältimiseks läbi viia sõltumatul kolmandal osapoolel.

 

Raporti väitel on mittetulunduslikel alustel toimivate programmide keskkonnamärgistel sageli karmimad nõuded nagu tootmispaiga auditeerimine ning kolmandate osapoolte sertifikaadid.

 

Vähem kui kolmandik uuritud ökomärgistest jälgivad regulaarselt oma sertifikaatide keskkonna- ja sotsiaalmõjusid, kuid sama palju on ka neid, kes seda ei tee.

Rohkem kui viiendik märgistest on alles väljatöötamas kava, mille järgi neid mõjusid esmakordselt hindama hakata. Kuna ettevõtete jaoks muutub kasutuselevõetavate keskkonnamärgiste usaldusväärsus üha tähtsamaks, siis oodatakse sellele trendile kasvu.