Järjekordse ökoloogiakonverentsi keskmes on lai palett ökoloogiaalastest uuringutest Eestis ning nende seos ühiskonna jaoks oluliste lahendamist vajavate probleemidega. Teaduslikud ettekanded pakuvad uut infot nii teadlastele/õppejõududele, ametnikele, õpetajatele ja (üli)õpilastele. Konverentsi korraldab Eesti Ökoloogiakogu koostöös teaduse tippkeskusega EcolChange.

  • Keskkonnaharidus
  • 11. aprill 2018
  • Ülemise pildi pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Aeg: reede, 20.04.2018. Toimumiskoht: Dorpati konverentsikeskus, Struwe saal, Tartu.

Järjekordse ökoloogiakonverentsi keskmes on lai palett ökoloogiaalastest uuringutest Eestis ning nende seos ühiskonna jaoks oluliste lahendamist vajavate probleemidega. Teaduslikud ettekanded pakuvad uut infot nii teadlastele/õppejõududele, ametnikele, õpetajatele ja (üli)õpilastele. Konverentsi korraldab Eesti Ökoloogiakogu koostöös teaduse tippkeskusega EcolChange.

Teave ja registreerumine 13. aprillini 2018.

Osalemine on registreerunutele tasuta. Ootame stendiettekandeid!

Kontakt: tiia.kurvits@emu.ee, meediasuhtlus: marko.magi@ut.ee, 5207589

________________________________________________________________________________ 

Kava (võib täpsustuda)

10.30 – 11.00 Registreerumine ja kohv

11.00 – 11.10 Avasõnad - Ülo Niinemets (Eesti Maaülikool, teaduse tippkeskuse EcolChange juht)

I sessiooni juhatab Ülo Mander (Tartu Ülikool, ÖMI)

11.10 – 11.30 Taimestiku ja atmosfääri vastasmõjud globaalse kliima kujundajana - Heikki Junninen (Tartu Ülikool, füüsika instituut)

11.30 – 11.50 Liigiline ja sordiline mitmekesisus Eesti põldudel - Mati Koppel (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

11.50 – 12.10 Eesti niidud – kellele ja milleks? - Aveliina Helm (Tartu Ülikool, ökoloogia- ja maateaduste instituut - ÖMI)

12.10 – 12.30 Fosfor järvesetetes - probleem või võimalus? - Anu Kisand (Eesti Maaülikool, limnoloogiakeskus)

12.30 – 12.50 Isade ja tütarde elutempo evolutsiooniline ökoloogia. Koostöö geenivaramuga - Peeter Hõrak (Tartu Ülikool, ÖMI)

12.50 – 13.50 Lõunapaus (igaüks ise)

II sessiooni juhatab Tiina Nõges (Eesti Maaülikool, limnoloogiakeskus)

13.50 – 14.10 Eesti mereala seisundi ja survetegurite hinnang - Urmas Lips (Tallinna Tehnikaülikool, meresüsteemide instituut)

14.10 – 14.30 Kurtna järvestikuga seotud ökoloogilised probleemid - Jaanus Terasmaa (Tallinna Ülikool, ökoloogia keskus)

14.30 – 14.50 Suundumused Peipsi järve reostuskoormuses ja mõju vee kvaliteedile - Arvo Iital (Tallinna Tehnikaülikool)

14.50 – 15.10 Ökoloogiliste fookusalade ruumiline analüüs - Evelyn Uuemaa (Tartu Ülikool, ÖMI)

15.10 – 15.30 Globaalne soojenemine jätkub ka peale Pariisi kokkulepete täitmist - Ülo Mander (Tartu Ülikool, ÖMI)

15.30 – 15.50 Kohvipaus

III sessiooni juhatab Raivo Mänd (Tartu Ülikool, ÖMI)

15.50 – 16.10 Looduspõhised lahendused Eesti keskkonnakorralduses - Ivo Krustok (Keskkonnaministeerium)

16.10 – 16.30 Kas ökoloogiaõpe üldhariduskoolis on piisav? - Anne Laius (TÜ Loodusteadusliku Hariduse Keskus ja Miina Härma Gümnaasium, bioloogiaõpetajate esindaja)

16.30 – 16.50 Kui palju kasu on (teadus)kommunikatsioonist? - Arko Olesk (Tallinna Ülikool)

16.50 – 17.00 Lõppsõna – Martin Zobel (Tartu Ülikool, ÖMI)

17.00 - … Stendiettekanded

17.30 - … Õhtusöök, stendiettekannete jätkumine

Konverentsi korraldajad: Eesti Ökoloogiakogu (Eesti Loodusuurijate seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöökogu), teaduse tippkeskus EcolChange – Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool

Konverentsi toetajad: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, teaduse tippkeskuse EcolChange ning Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool