Statistikaamet ootab konkursile „Andmepärl 2024“ silmapaistvaid infograafika lahendusi ja kõnekaid andmelugusid, et selgitada välja möödunud aasta säravaimad andmekäsitlused Eestis. Selle aasta konkursi tunnuslause „Näita andmeid!“ kannab ideed seada tähelepanuteravik andmekirjaoskusele ja leida üles nutikaimad andmelugude jutustajad, tõhusaimad lähenemised ja ägedaimad andmevisuaalid. Töid ootame hiljemalt 21. märtsil 2024.

„Korraldame „Andmepärli“ konkurssi neljandat aastat, et leida üles ja tunnustada neid tublisid, kes on suutnud keerulised valdkonnad teha kergemini hoomatavaks ning lihtsasti arusaadavaks. Konkursiga soovime edendada andmekirjaoskust ja näidata, kuidas andmemaailmas orienteeruda ja andmed nutikalt rääkima panna,“ ütleb žürii esimees, statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabusk. „Andmed on varandus ja tänapäeva infoühiskonnas on andmemaailmas orienteerumine hädavajalik oskus. Ootame konkursile osalema kõiki, kes on avaldatud kirjatööde või ilmeka visualiseerimise kaudu esile toonud andmete väärtuslikkust.“

 

Konkursi kategooriad

 

Parima andmeloo auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Parima infograafika auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu. Selles on kasutatud uuenduslikke ja kaasahaaravaid infograafika meetodeid. Töös on originaalsust ja eksperimenteerimise julgust ning selle disain on kasutajasõbralik.


Osalemine

Konkursile on oodatud osalema üksikisikud, kollektiivid, avalikud asutused ja ettevõtted, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud aastal 2023.

Konkursile esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon. Andmeloo žüriisse kuuluvad OÜ Marduk Technologies andmeteadlane ja andmeteaduse õppejõud Indrek Seppo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ja andmeteaduse õppetooli juhataja Jaak Vilo, Tallinna Tehnikaülikooli professor, 2020. a konkursi võitja andmeloo kategoorias Anu Masso, Tartu Ülikooli Eesti geograafia kaasprofessor, Andmepärl 2023. konkursi võitja Taavi Pae, satistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi tiimijuht Marre Karu.

Infograafikaid hindavad agentuuri Tank loovjuht ja partner Joel Volkov, ASi Delfi Meedia ajalehtede kujundusjuht Ivar Kuldver, Geenius Meedia disainer, infograafika kujundaja Ahto Meri, statistikaameti rahvastiku ja hariduse tiimi tiimijuht Terje Trasberg, Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseumi kuraator Sandra Nuut. Hindamistööd juhib statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabusk.

Žürii valib kummaski kategoorias välja kuni viis parimat tööd, millest võitja selgub rahvahääletuse ja žürii hinnete kokku liitmise tulemusel. 


Tööde esitamine ja võitjad

 

Tööd palume saata hiljemalt 21. märtsiks e-posti aadressil stat@stat.ee märksõnadega „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“. Töö võib esitada nii autor ise kui ka keegi teine.

Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna nominatsioonid oma veebilehel välja 29. märtsil 2024. Võitjad selguvad 16. aprillil 2024. Kummagi kategooria võitja saab aukirja, kunstnik Ann Pajuväli loodud graafilise lehe ja preemiaks elektroonikapoe 1000-eurose kinkekaardi.

Võitjad ja kummagi kategooria viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel. Loe konkursi täpsemate tingimuste ja hindamise kriteeriumide kohta siit. Lisateavet saab e-posti teel või telefonil 625 9300.