Eesti Orhideekaitse Klubi (EOKK) valis aasta orhidee 2014, kelleks on hall käpp (Orchis militaris).

Ühena kõigist Eestis kasvavatest orhideedest ehk käpalistest kuulub ka hall käpp 1983. aastast riikliku looduskaitse alla.

Viimastel kümnenditel on selle III kaitsekategooriasse kuuluva käpalise arvukus vähenenud kasvukohtade hävimise tõttu. Muuhulgas ohustab halli käppa ning ka mitmeid teisi kodumaiseid orhideeliike lilledena vaasi korjamine.

Hall käpp on lubjalembene taim. Tema peamisteks kasvukohtadeks on loopealsed, niidud, kadastikud ja puisniidud, aga ka tee- ja kraaviperved ning isegi mahajäetud karjäärid. Hall käpp õitseb mai lõpust jaanipäevani, ilmast ja kasvukohast sõltuvalt võib tema mehikese-kujulisi õisi näha umbes nädala jagu.

Eestis on hall käpp küllaltki arvukas lääneosas ja saartel, Põhja-Eestis leidub teda märksa vähem, Kesk-, Ida- ja Lõuna-Eestis kuulub aga juba haruldaste liikide hulka.

Täiendamaks aasta orhidee levikukaarti, kutsub EOKK üles teatama halli käpa leiukohtadest Eestis. Leiukohtade andmeid saab igaüks sisestada loodusvaatluste andmebaasi (LVA).

Eesti Orhideekaitse Klubi kuulutab aasta orhidee välja viiendat korda. Varasemalt on seda tiitlit kandnud punane tolmpea (2010), tõmmu käpp (2011), kahelehine ja rohekas käokeel (2012) ning kõdu-koralljuur (2013). Aasta orhidee valimise eesmärk on tituleeritud liike laiemalt tutvustada, nende elu lähemalt uurida, saada täpsemat pilti liikide levikust Eestis ja pöörata tähelepanu leiukohtade kaitsmisele.


Aasta orhideed Bioneeris

2014. aasta orhidee on hall käpp