Eelmisel aastal sõlmiti 7200 abielu, mis on kõrgeim arv alates aastast 1994. Ligi pooled abieludest registreeritakse suvekuudel, kuid eelmise aasta populaarseim kuupäev oli maagiline 22.02.2022. Lahutuste arv püsib langustrendis ning jääb juba neljandat aastat alla 3000.

1990. aastate alguses ületas abielude arv aastas küll kümne tuhande piiri, ent nii palju abielusid kui 2022. aastal pole Eestis olnud juba alates aastast 1994. Kuid erinevalt 1990. aastate algusest, kui ka lahutuste arv oli kõrge, näitavad 2022. aasta andmed lahutuste puhul langustrendi. Kuigi lahutuste arv on vaid mõnevõrra väiksem kui 2020. või 2021. aastal, on hea meel tõdeda, et nii vähe lahutusi pole taasiseseisvunud Eestis kunagi registreeritud.

2022. aastal sõlmitud abielude arv oli viimase 28 aasta kõrgeim

Abiellujate lemmikajad on suvekuud ja maagilised kuupäevad

 

Kõige rohkem abielusid (45%) sõlmitakse suvekuudel. Aastal 2022. registreeriti juunis 756, juulis 1214 ja augustis 1011 abielu. Kõige vähem abielluti jaanuaris (302). Hoolimata suvekuude populaarsusest sõlmiti 2022. aastal kõige rohkem abielusid – koguni 203 – maagilisel veebruarikuu päeval 22.02.2022. Sel päeval pandi paari üle kolmandiku (37%) kõigist veebruarikuu abiellunutest.

Sarnaselt oli veebruar populaarne aastal 2020 (aasta kõige populaarsem kuupäev oli 20.02.2020). 2018. aastal aga abielluti palju augustis (18.08.2018) ja 2012. aastal detsembris (12.12.2012). 2023. aasta esialgsed andmed näitavad, et märts on tavapärasest populaarsem ning kahel menukaimal kuupäeval (03. ja 23.03.2023) registreeriti kokku 27% selle kuu abieludest.

2022. aastal sõlmitud abielude arv oli viimase 28 aasta kõrgeim

Kui abiellumisel mängib suur rolli kuupäev ja aastaaeg, siis lahutuste puhul sesoonseid trende välja ei joonistu. Keskmiselt lahutatakse kuus umbes 250 abielu.

 

12,5% abieludest sõlmitakse välismaal

 

Umbes pooled abielud sõlmiti eelmisel aastal eestlaste vahel (3597). Vene rahvusest inimeste vahel sõlmiti 1321 abielu.

Segaabielude eesotsas on eesti-vene paarid, keda oli 2022. aastal 588. Ukrainlased abielluvad sagedamini vene rahvusest inimestega kui eestlastega. 2022. aastal abiellus 138 ukrainlast venelasega ning 106 ukrainlast eestlasega. Eestis alaliselt elavate ukrainlaste abielusid sõlmiti 89. Veel abiellus 22 eestlannat inglasest mehega, 18 soomlasega ning 12 sakslasega. 14 eestlasest meest abiellus valgevenelannaga ning 9 soomlannaga.

Eesti abielude statistikas loetakse kokku kõik Eesti alaliste elanike sõlmitud abielud, ka need, mis toimuvad välismaal. Selgub, et 2022. aastal registreeriti välismaal 898 abielu, mis on ligikaudu 12,5% kõikidest eelmisel aasta abieludest. Välismaal abiellunud paaride seas on üks partneritest enamasti pärit välismaalt või eestlane, kes elab alaliselt välismaal. Näiteks 103 eestlannat abiellus välismaal oma mitte-eestlasest kaasaga. 898 abiellunud paarist vaid 45 olid sellised, kus mõlemad partnerid olid eestlased ning Eesti alalised elanikud.

2021. aastal sõlmiti välisriigis 672 (10,5%), 2020. aastal 501 (8,2%) ja 2019. aastal 667 (10%) abielu. 

 

Keskmine abielluja on 33-aastane

 

Esmakordselt abiellujate keskmine vanus möödunud aastal oli meestel 33,9 ja naistel 31,6 aastat. Mõlemast soost esmaabiellujate puhul on keskmine vanus abiellumise hetkel pisut kõrgem kui aasta varem: 2021. aastal oli meeste keskmine vanus abiellumisel 33,4 ja naistel 31,3 aastat. Võrdluseks: 2012. aastal oli meessoost abielluja keskmiselt 30,6-aastane ja naine 28,4 aastane. Eelneva põhjal on näha, et mõlema soo puhul abiellutakse esimest korda järjest hiljem.

 

Kümnest abiellujast neli on varem juba abielus olnud

 

2022. aastal abiellus esimest korda 63,6% (4 582) kõigist abiellunud meestest ning 62,3% (4 483) naistest. Sarnased olid need osakaalud ka aasta varem – 2021. aastal oli esmaabiellunud mehi 65% (4 163) ja naisi 64% (4 095). Kümme aastat varem (2012) oli esmaabiellujate osakaal mõlema soo seas ligi 10 protsendipunkti võrra kõrgem – meeste osakaal oli toona 73% (4 306) ja naiste osakaal 74,5%. Kusjuures, viiendat või rohkemat korda abiellus 2022. aastal 12 meest ning 17 naist.

Abiellumise hetkel oli 30,4% paaridest juba ühised lapsed, 94% ühistest lastest olid alaealised. Üheksal abielupaaril oli abielludes viis või enam last. Lahutades oli 71,5% paaridel ühised lapsed, kellest 80% olid lahutuse hetkel alaealised.

2022. aastal lahutanud meestest 74% (1 884) ja naistest 73,6% (1 874) lahutas esimest korda. Sama suurusjärk esimesi abielusid lahutati ka aasta varem (mehed 72,3% (1 846), naised 72,7% (1 856)). Alla aasta kestnud abielusid lahutati 2022. aastal 73, 45 aastat või kauem kestnud abielusid 25. Keskmiselt kestis 2022. aastal lahutatud abielu 11 aastat ja 8 kuud.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Vaata ka abielude ja lahutuste valdkonnalehte.