Seekord räägib Bioneer viisidest, kuidas tarbijad ise saavad ennast teadlikumateks muuta.

1. Tundke erinevaid tootemärgiseid. Osake ära tunda, mis on ökomärgised, mis on isedeklareeruvad märgised ja mis on keskkonnateatised. Kahjuks ei ole siin välja pakkuda lihtsat nippi, kuidas märgistel vahet teha. Vast kõige lihtsam ongi varuda endale tunnike vaba aega ja tegeleda eneseharimisega.

2. Tundke tarbijaõigusi. Kõigis Euroopa Liitu kuuluvates riikides kehtib tarbijakaitse ühtne miinimumtase. Nii on ka kaupade ja teenuste kaugmüügi kohta vastu võetud EL direktiiv, millega peab olema kohandatud iga EL liikmesriigi seadusandlus.

3. Osake leida infot tarbimist puudutavate seaduste kohta. Tarbija õiguste paremaks kaitseks kehtib Eestis mitukümmend õigusakti. Õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast.

4. Mõelge tagajärgede vähendamisele ennetavalt. Teadlik tarbija küsib endalt juba enne ostuotsuse tegemist, kui kaua ja kui tõhusalt ma saan ostetud kaupa tarbida ning mis sellest kaubast saab siis, kui ma seda enam ei vaja. Siinkohal tulevadki mängu taaskasutuse, pika kasutusea, kvaliteedi, väikese energiakulu ja biolagunevuse teemad, mis hakkavad omasoodu haritud ja eneseteadliku tarbija otsuseid mõjutama.

5. Mõelge oma peaga ja esitage küsimusi. Teadliku tarbimise suurim erinevus ja eelis seisnebki aktiivses tarbijas endas, kes ostab vaid neid tooteid ja teenuseid, mis tema poolt seatud kriteeriumitele vastavad. Teadlik tarbija kasutab isiklikku rahakotti tootjate ja teenusepakkujate mõjutamise vahendina.

6. Olge teadlik enda vajadustest ja tarbimise tagajärgedest. Eneseteadlikkus annab tarbijale julguse tunnistada ka isiklikke keskkonna- ja sotsiaalmõjusid. See annab julguse öelda, et minu teod omavad tagajärge ja ma olen valmis vastutama. Seega, ennast väärtustades, õpime väärtustama ka teisi, ning keskkonnasõbralikumad ja eetilisemad valikud muutuvad loomulikeks otsusteks, mitte uue trendi pärast tegutsemiseks.

7. Rakendage teadmisi praktikas. Kui te teate palju, aga teadmisi praktikas ei rakenda, siis ei ole teadmistest kasu.