Algas Eestist Poolani digitaalse kaubatee testimine, mille käigus proovivad Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet läbi reaalajas kaubaveo info kasutamise, et tulevikus vähendada logistikasektori paberimajandust ja tühitööd. Veose kontrollimiseks ei pea enam sõidukit peatama, vaid piisab veoki ja haagisenumbri süsteemi sisestamisest.

DIGINNO-Proto projektijuht Inna Nosachi sõnul on veoselehe digitaliseerimisest kasu nii ettevõtetele kui ka järelevalveasutustele.

„Ettevõtja saab tulevikus enda töös olla tõhusam tänu sellele, et veoteave tuleb registreerida vaid ühekordselt ning seejärel on võimalik seda jagada elektrooniliselt vajalike asutustega naaberriikides või oma äripartneritega. Ühtlasi tekib ka PPA-l ja EMTA-l võimalus teostada enda protseduure kiirelt, mugavalt ja distantsilt,“ selgitas Nosach.

Täna alanud testimises saavad partnerid praktikas veenduda, kuidas ühes riigis väljastatud e-veoseleht on teise riigi infosüsteemides nähtav. Veokit peaks füüsiliselt kinni pidama ainult juhul, kui esinevad mingid nähtavad puudused, dokumendid ei ole digitaalselt kontrolliks kättesaadavad või peegeldavad need mingeid riske.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni TIR osakonna juht Lauri Lusti toob välja, et ka pandeemialaine näitas, kui vajalik on piiride ülene veodokumentide digitaliseerimine.

Kui seni nägime veodokumentide digitaliseerimise eelisena peamiselt paljudest kuludest vabanemist, siis tänases olukorras on vaja kogu veoahel muuta ka kontaktivabaks,“ lisas Lusti.

„Tulevikus saaksime vältida inimeste vahelisi kontakte ja põhjendamatuid seisakuid ka näiteks piiridel, kui muuta kogu kauba- ja veodokumentatsiooni distantsilt jälgitavaks ja kontrollitavaks nii kauba käitlejate kui kontrollorganite jaoks. Veose saatelehe digitaalseks muutmine on vaid esimene samm selles suunas,“ lausus Lusti.

Siiani on olnud veoettevõtjatel võimalik vedusid reaalajas jälgida ja kauba veotemperatuuri kontrolli teostada. Nüüd testitakse kohustuslikku rahvusvahelise veodokumendi CRM'i elektroonses kauba väljastuses ning vastuvõtu protsessis ja sellega on soov vähendada paberdokumentide bürokraatiat.

Eestist on testimisse avalikust sektorist kaasatud Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. Erasektorist aitavad pilootprojektiga logistikaettevõtted Via 3L ning Ospentos ja tehnoloogialahendusi pakuvad MobiCarnet, Qstep ja Digilogistika Keskus (Logixdigi).

Testimine on osa MKMi eestvedamisel käivitatud DIGINNO-Proto pilootprojektist, mille eesmärgiks on luua elektrooniliste kaubaveodokumentide (eCMR) prototüüp, mida oleks võimalik kasutada tulevikus ka üle Euroopa ühtses digitaalses siseturus

DIGINNO-Proto ühendab partnereid nii avalikust kui erasektoris Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning seda rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Prototüübi arendamise lepinguline partner on Leedu ettevõte FITEK EDI. Projekti tulemus saab olema vabatarkvarana kättesaadav kõikidele huvilistele.