Eesti Energia Aulepa tuuleparki püstitatakse järgmiseks suveks kolm uut tuulikut. Baltimaade võimsaim tuulepark saab sellega juurde 9 MW elektritootmise võimsust ning aastane elektritoodang suureneb 23 GWh võrra.

Tuulepargi teise järgu ehitustööd algavad juunis ning aasta hiljem on kolm uut tuulikut püsti ja valmis elektrit tootma. Lisanduvad on samasugused 3 MW võimsusega WindWindi tuulikud, mis eelmisel suvel valminud Aulepa tuulepargis juba elektrit toodavad.

„Noarootsi vallaga on meil olnud konstruktiivne koostöö juba Aulepa tuulepargi rajamise ajast. Samuti on hea meel, et ka teise järgu ettevalmistamisel on kohalikud inimesed üles näidanud vastutustundlikkust ning teadlikkust taastuvenergeetika arendamise vajalikkusest Eestis,“ sõnas Aulepa tuulepargi juht Sven Aasa. „Tänu kolme uue tuuliku poolt toodetud elektrile hoitakse Eestis aastas täiendavalt ära ca 26 000 tonni süsihappegaasi õhku paiskamine.“

2009. aasta suvel töösse rakendunud Aulepa tuuleelektrijaamas on 13 tuulikut kokku võimsusega 39 MW. Teise järgu valmimise järel saab 16 tuuliku koguvõimsus olema 48 MW ning aastane elektritoodang kuni 123 GWh . Laiendatud tuuleelektrijaama toodanguga saab katta ca 43 000 keskmise tarbimisega Eesti pere aastase elektrivajaduse.