Liikumine Kodukant avab tänasest, 10. septembrist kanditaatide esitamise üle-riigilisele vabatahtlike tunnustusele Märka vabatahtlikke!

Käes on aeg vaadata enda ümber, et tänada ja esile tõsta tublisid vabatahtlikke. Vabatahtlike tunnustusüritus toimub kümnendat korda ning kauniks traditsiooniks on saanud korraldada seda just rahvusvahelise vabatahtlike päeva raames detsembri alguses. Seekordne sündmus leiab aset 7. detsembril 2014 Türil. Ürituse patroon on Vabariigi President.

10. septembrist 10. oktoobrini saab esitada kandidaate tunnustamiseks kolmes kategoorias

  • vabatahtlik Tunnustame vabatahtlikke, kes panustavad järjepidevalt Eesti ühiskonna arengusse.

  • vabatahtlike kaasaja, juhendaja Tunnustame vabaühendusi või inimesi (juhendajaid), kes järjepidevalt vabatahtlikke juhendavad (kaasavad neid tegevusse, hoiavad ja innustavad).

  • ettevõte või asutus Tunnustame ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis soodustab oma töötajate vabatahtlikku professionaalset tegevust vabaühendus(t)es. 

Ankeedid kandidaatide esitamiseks asuvad siin.

Varasemaid tunnustusi näeb siin.

Tunnustatavatest valmivad portreelood. Loodame, et need lood innustavad teisi ja aitavad kaasata uusi vabatahtlikke.

Vabariiklikku tunnustamisüritust korraldatakse 2005. aastast, Eesti Külaliikumine Kodukant viib projekti Märka vabatahtlikke! ellu alates 2013.aastast. Projekti rahastavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.