Eesti Keskkonnaühenduste Koda on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. 2002. aasta kevadtalvel moodustasid kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO). Praeguseks kuulub kotta üksteist valitsusvälist keskkonnaühendust. 

EKO on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

EKO ühendab ühteteistkümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Keskkonnaõiguse Keskus.

Alates 2004. aastast valib EKO aasta kõige keskkonnasõbralikumat ja -vaenulikumat tegu. Loe keskkonnateo ja keskkonnakirve kohta!

Keskkonnaühendused on alates 2011. a kaardistanud valimiste eel erakondade jaoks olulised teemavaldkonnad, milles tehtavad otsused on lähiaastatel kõige olulisemad, ning nendest lähtuvad omapoolsed ettepanekud.

EKO osaleb õigusloomes, planeeringu- jm protsessides, esitades oma ettepanekuid ja seisukohti.

EKO koostab ja saadab välja avalikke pöördumisi olulistel keskkonnateemadel. 

Külasta EKO kodulehte!