Briti ehitusettevõtjad sõlmisid vaba tahte kokkuleppe vähendamaks prügilatesse ladestatava ehitusjäätmete koguseid poole võrra aastaks 2012.

Ehitusettevõtted saadavad igal aastal Ühendkuningriigi prügilatesse umbes 25 miljonit tonni jäätmeid. Prügilatesse saadetakse muuhulgas ka ligi miljardi naela eest kasutamata ehitusmaterjale.

Ehitusettevõtted tekitavad kolmandiku Briti jäätmetest ning püstitatud eesmärgi täitmine parandab keskkonnaseisundit märkimisväärselt.

Toimetas: Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Allikas: Eesti Pakendiringlus