Tartu Veeriku kooli õpilased on viimase kahe õppeaasta jooksul arendanud üle-Euroopalist nutiharidust, püüdes leida koos Euroopa eakaaslastega tasakaalu nutiseadmete kasutamise ja kehalise aktiivsuse vahel – seda nii igapäevases koolielus kui enda vaba aja harjumustes.

  • Bioneeri uudised
  • 6. juuni 2019
  • Foto: Find Your Balance osalejad Saksamaal/Veeriku kool

Veeriku kooli õpetaja Astrid Salumets, kes on Erasmus+ projekti “Find your Balance” Eesti poolne koordinaator, sõnas, et kaheaastase projekti suurimaks võiduks on õpilaste jaoks olnud kindlasti võimalus ise otsustada ja teha midagi sellist, mida tavalistes koolitundides ei tehta. “Projekti, kuhu oli kahe aasta jooksul kaasatud nelja riigi - Eesti, Makedoonia, Poola ja Saksamaa õpilased ja õpetajad, põhifookuseks oli tasakaalu leidmine igapäevase nutielu ja õpilaste kehalise aktiivsuse vahel, kuid suurimaks praktiliseks lisandväärtuseks oli erinevate kultuuridega tutvumine, võõrkeeles suhtlemine ning maailmapildi laienemine, mida koolipingis olles sel määral õppida ei saa,” selgitas Salumets.

Kaheaastase koostöö jooksul käisid 6.-8.-klassi õpilased üksteisel neljas riigis külas ning vastastikku võõrustati partnerkoolide õpilasi enda peredes, mis andis hea kogemuse erinevate kultuuride pere-eludest, rahvuslikest kommetest ja koolisüsteemidest. Kultuuriliste erinevuste kõrval aga nägid noored, et suurimaks ühisosaks on n-ö nutisõltuvus ja ka kasvav teadlikkus, et nutiseadmed tuleb enda kasuks tööle panna, mitte neisse lihtsalt ära uppuda.

“Kogu programmi jooksul rakendati mänguliste nutitegevuste kõrval nutiseadmeid näiteks kohaliku kultuuriprogrammi läbimiseks – nutiseadmetest said olulised vahendid linna- ja vaatamisväärsustega tutvumisel, enda teadmiste testimisel ning ka vahepealse info vahetamisel,”  kirjeldas Salumets, kes tõi esile, et kui 2018. aasta aprillis kolme rahvuse partnerkoole Tartus võõrustati, siis korraldati ka robootikavõistlus, kus koos ehitati roboteid ning testiti programmeerimisoskuseid. „Erasmus+ partnerlusprogrammi jooksul said kooliõpilased käe soojaks nii nutiseadmete ja -rakenduste rohujuuretasandist kui ka nende praktilisest väärtusest elus,“ nentis Salumets, andes mõista, et programm andis mõnelegi õpilasele hea suunise edasiseks karjäärivalikuks.

Kui põhikooliõpilaste jaoks on rahvusvaheline programm nii maailmapildi laiendamise kui ka enda eakaaslastega teadmiste jagamise jaoks oluline, siis õpetajate jaoks pidas Salumets oluliseks ka kooli igapäevaprobleemide ja õppekavade võrdlemise võimalust. „Kuigi me Eestis tajume end eesringliku e-riigina, siis võrreldes teiste Euroopa koolidega on nüüd eriti uhke tunne ka reaalselt teada, kui nutikalt on nutiseadmed ja -programmid meie koolis juba õppekavadesse integreeritud ning kui väga on Eesti õpilastel vedanud,“ rõhutas Salumets.

Ta lisas, et suurimaks kasuks on see, et tundlikus eas 6.-8. klassi õpilased on saanud parema ülevaate, et nutiseadmete sõltuvus on suur ning iga seadme kasutamisega peab kaasas käima vastutustunne, mis aitab elus tasakaalu luua ja hoida. „Ekraanid ja seadmed tuleb enda kasuks tööle panna, mitte sattuda ekraani orjaks,“ nentis Salumets.

Õpetaja sõnul valmib juuni lõpuks nelja riigi õpilaste koostöös käsiraamat „Find your Balance“ ja videoprogramm koolipäeva kehaliselt aktiivsemaks muutmiseks, millesse on integreeritud just nutiseadmed. „Seda programmi saavad juba uuest õppeaastast kasutada kõik huvilised, kes on valmis enda õppeprogrammis nutiseadmeid vastutustundlikult kasutama,“ selgitas Veeriku kooli õpetaja. Näitena tõi ta esile, et populaarseimaks väljundiks võiks olla õppeainete lõimimise suurendamine ning teadmiste koondamine just nutiseadmesse. „Näiteks Veeriku koolis oleme rakendanud nutiseadmed enda loodusõpetuse tundidesse, suurendades samas samal ajal õpilaste liikumisaktiivsust ning integreerides tegevusi füüsika-, matemaatika-  ja kehalise kasvatuse tundidega,“ selgitas Salumets, kes nentis, et Eesti koolides on nutiseadmed oluliseks õppevahendiks.

„Kui Tartu Veeriku koolis ei kujuta keegi enam ette õppimist ilma nutiseadmeteta, siis samas on Poola koolis nutiseadmetele eraldi kast, kuhu jäetakse tundi minnes oma telefon, sest muidu ei suuda õpilased keskenduda õppimisele,“ tõi õpetaja koolide erinevust esile.