Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hakkab koostöös sakslastega uuendama Gruusias kõrg-, kutse- ja üldhariduse ning täienduskoolituse välishindamist. Euroopa Liidu rahastatava projekti kestus on kaks aastat ja eelarve 1,5 miljonit eurot. Projektitegevused algavad käesoleva aasta sügisel.

EKKA juhi Heli Mattiseni sõnul on plaanis välja töötada metoodika, mille alusel saaks Gruusias läbi viia hariduse valdkonna temaatilisi hindamisi ning esimesed hindamised viiakse koos partneritega projekti raames ka ellu.

„Üks väga konkreetne tegevus on digitaalse kutseregistri lähteülesande väljatöötamine, milles on abiks SA Kutsekoda. Paralleelselt pakume teemakohaseid koolitusi nii agentuuri töötajatele, õppasutuste esindajatele kui hariduse sidusrühmadele,“ rääkis ta.

Mattisen märkis, et projekt võimaldab ekspertidel end proovile panna rahvusvahelises keskkonnas, arendada meeskonnatöö-,  juhtimis- ja ka kultuuridevahelise kommunikatsiooni oskust.

„Meie jaoks on väga oluline teadmine, et meie töötajate senistel kogemustel on väärtus ka väljaspool Eestis ja nende tegevusel on konkreetne mõju,“ ütles EKKA juht.

„EKKA on oma eksistentsi 10 aasta jooksul väga sihipäraselt tegutsenud selleks, et olla rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud. Seetõttu ei pidanud me ise antud juhul initsiatiivi näitama. Sakslased tulid ise meie juurde koostöö pakkumisega ning Gruusia kvaliteediagentuuriga on meil juba varasemast ajast head koostöösuhted,“ lisas ta.

Projekti laiem eesmärk on arendada Gruusia hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi, edendada kvalifikatsiooniraamistiku rakendamist ning suurendada teemadega seotud spetsialistide ja tugisüsteemide võimekust.

Kogu arenduse juhtivpartner on DAAD Saksamaalt. Eestipoolne projektijuht on EKKA juhataja Heli Mattisen. Eestist on projekti tegevuste elluviimisesse kaasatud ka SA Kutsekoda. Projekti hakkavad ellu viima ligikaudu 40 eksperti nii Eestist kui Saksamaalt.