Eesti Keskkonnaamet võõrustab 2.-4. oktoobrini Lahemaa rahvuspargis, Palmses Eesti, Soome ja Läti noore looduskaitsja programmi Junior Rangeri korraldamisega seotud noori loodushuvilisi ja nende juhendajaid, et tugevdada rahvusvahelist koostööd.

Kolmepäevase seminari käigus vahetatakse kogemusi noorte kaasamisest looduskaitse korraldamisse ja arutatakse, kuidas parandada riikidevahelist koostööd noore looduskaitsja programmi arendamisel. Programmi eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning arendada noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd nii Eestis kui välismaal. Palmse seminaril osaleb 29 juhendajat ja noort looduskaitsjat üheksalt kaitsealalt Eestist, Lätist ja Soomest.

„Loodame, et seminar aitab kaasa kolme riigi koostööle noore looduskaitsja programmide arendamisel. Head kontaktid ühiste huvide ja eesmärkidega naabrite vahel toovad kindlasti ka häid mõtteid edaspidisteks ühistegevusteks,“ ütles Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Lisaks aruteludele tutvutakse seminaril Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse ja mõisakultuuriga ning võetakse ette piirkonna kultuuri- ja loodusväärtuseid tutvustav ringsõit. Praktilise tegevusena toimub sotsiaalmeedia töötuba, kus õpitakse kasutama uusimaid sotsiaalmeedia võimalusi noorte paremaks kaasamiseks keskkonnasäästlike sõnumite levitamisel avalikkusele.

Noore looduskaitsja programmi Junior Ranger koordineerib üleeuroopaline kaitsealade ühendus Europarc. Eesti on Euroopa Kaitsealade ühenduse Europarc liige, mis ühendab kaitsealasid 37 Euroopa riigis. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust. Eestis on Keskkonnaamet korraldanud kursusi rahvusparkides alates 2004. aastast, nende toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.