Täna, 5. detsembril avas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Jänedal Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja esimese istungi.

Riikliku maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 rakendamiseks ja meetmetest kasusaajate ning teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel.

Maaeluvõrgustiku peamiseks ülesandeks on soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust nii liikmesriigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, samuti olla tugi maaelu arengu poliitika rakendamisel ja hindamisel.

Maaeluvõrgustiku iga-aastaste tegevuste ettevalmistamiseks, rakendamiseks, teavituseks ning Leader-lähenemise meetodite ja kogemuste tutvustamiseks moodustatakse nõuandva õigusega maaeluvõrgustiku koostöökoda, kes koondab MAK-i rakendamisega seotud erinevaid osapooli.

Maaeluvõrgustiku koostöökoja peamisteks ülesanneteks on nõustada maaeluvõrgustiku üksust riikliku maaeluvõrgustiku iga-aastase tegevuskava ettevalmistamisel ja rakendamisel, samuti aidata koordineerida maaeluvõrgustiku tegevusi, nõustada temaatiliste tegevusvaldkondade valikul ja vajadusel teha ettepanekuid temaatiliste töörühmade loomiseks.

Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmeteks on kutsutud Eesti Erametsaliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Noortalunikud, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, EUROPEA Eesti Keskus, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Maaturism, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon, Leader-meetme kohalikud tegevusgrupid, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Riiklik Looduskaitsekeskus, Põllumajandusministeerium, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute osakond, Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet, SA Erametsakeskus, Siseministeeriumi regionaalarengu osakond ja Maamajanduse Infokeskus.

Lisainformatsioon: http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=2136