21. ja 22. oktoobril külastas Keskkonnaagentuuri Põhja-Euroopa Riiklike Ilmateenistuste lennumeteoroloogia konsortsiumi (Northern Europe Aviation Meteorology Consortium, edaspidi NAMCon) juht Jaakko Nuottokari. Visiidi eesmärk oli tutvuda lennumeteoroloogiateenuste korraldamisega Eestis ning saada detailne ülevaade selle toimimisest Keskkonnaagentuuris.

Oma Eesti visiidi käigus toimunud kohtumisel Keskkonnaagentuuri juhtkonna ning Lennuametiga tutvustas hr Nuottokari NAMCon projekti seniseid tegevusi ning tulevikuplaane.

Keskkonnaagentuuri esindajad andsid omalt poolt ülevaate asutuse lennumeteoroloogiateenuse osutamisega seotud tegevustest. Arutati rahvusvahelise koostöö võimalusi ning Eestit julgustati astuma samme piiriülese lennumeteoroloogiateenuse osutamise suunas.

NAMCon projekti üks peamistest ülesannetest on harmoniseerida ja ühtlustada asjaomastes riikides osutatavad lennumeteoroloogiateenused. Selle saavutamiseks ning hõlbustamiseks toimuvad visiidid kõikidesse NAMCon'i riikidesse, milleks lisaks Eestile on ka Taani, Norra, Rootsi, Soome, Island ja Läti.