Esmakordselt jagab sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond (SA ERKF) allfondist Sinilind ilmateaduse-alaseid stipendiume. Stipendiumi saab taotleda enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning Eesti purilennu saavutuste ja teenete avaldamiseks ilmastiku- ja atmosfääri nähtuste jälgimisel.

Sinilinnu fondi taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini SA ERKF rahalise toetuse taotlemise ankeediga, millele on lisatud taotluse põhjendus või tööprojekt, täpne eelarve ja vajaduse korral soovitajate põhjendused. Taotlused vaatab läbi viieliikmeline fondi halduskogu, mida juhib Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor Jaan Saar.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu arutab stipendiumite jagamist 8. novembril, kinnitades samas ka halduskogu otsuse. 13. detsembril algusega kell 15 toimub Mustpeade Majas sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert, kus antakse üle ka fondi Sinilind stipendiaadikaardid.

Sinilinnu fondi asutasid 2007. aastal väliseestlasest meteoroloog Leo Rannaleet ja tema tütar Anne Rannaleet-Holm eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis. Fondi toetusele saab kandideerida kolmes valdkonnas: iga-aastane enesetäiendamine välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal; uurimustööd globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860 ja Eesti purilennu saavutused ja teened ilmastiku-ja atmosfäärinähtuste jälgimisel.

Lisainfot stipendiumi taotlemise kohta saab sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehelt www.erkf.ee.