Komisjon on teinud kolm otsust, millega kehtestatakse teatud toodetele ökomärgise andmise kriteeriumid. Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust.

Määruse nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda toodetele, millel on kogu olelusringi jooksul keskkonnale väiksem mõju. Augustis tehtud otsustega täpsustatakse mööblile, jalatsitele ning personaalarvutitele, sülearvutitele ja tahvelarvutitele ökomärgise andmise kriteeriume. Iga tootegrupi jaoks on välja toodud arvesse võetavad kriteeriumid, nt materjali päritolu, koostis (ohtlike ainete sisaldus) ja selle töötlemise vahendid, töötlemisel tekkivad heitmed, kestvus ja vastupidavus, arvutitehnika puhul ka kogu energiatarbimine, kasutusiga ja remonditavus, ringlusse võetavus jne. Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Ökomärgiste reegleid muudeti selleks, et need vastaks tehnika ja toodete arengule

Juba varem kehtestatud kriteeriumeid oli vaja täpsustada, kuna vastavate tooterühmade kriteeriumid kehtivad kuus aastat ja seejärel tuleb need uuesti üle vaadata. Samuti on vahepeal turul olevate toodete sortiment ja nende valmistamiseks kasutatud materjali valik täienenud. Näiteks eelnevalt eraldi käsitletud süle- ja personaalarvutid koondati nüüd ühte nimistusse ja neile lisandusid uute toodetena tahvelarvutid ja universaalsed kandearvutid. 

Euroopa Komisjoni otsus nr 2016/1332

Euroopa Komisjoni otsus nr 2016/1349

Euroopa Komisjoni otsus nr 2016/1371