Eile allkirjastasid ABB AS turundus- ja müügidirektor Toomas Tamme ning Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus lepingu, mille kohaselt liitub juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogia kontsern ABB tuuleenergia ettevõtteid ühendava Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooniga.

  • Energeetika
  • 14. märts 2012
  • Foto: Pixabay (CC0 Creative Commons)

ABB näeb läbi Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liikmeksoleku võimalust olla lähemal tuuleparkide arendajatele ning seeläbi edendada nii nende kui ka kogu tuulenergeetika valdkonna arengut. Pooled tõdesid, et tänaseks on tuuleenergia muutunud ilmselgelt jõuliselt edasiliikuvaks tööstusalaks, kus Eesti on oma esimesed sammud edu poole küll teinud, kuid kus leidub veel hulgi kasutamata võimalusi.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni (ETEA) missiooniks on luua tuuleenergia arengule ja selle tehnoloogia arendusele sellised tingimused, mis tagavad tuuleenergia ja selle arendajate konkurentsivõime ning taastuvenergia laiema kasutuselevõtu kaudu puhta elukeskkonna säilimise. 2001. aastal loodud ETEA-s on hetkel 31 liiget. Eesti ettevõtete konkurentsivõime tugevdamiseks tuuleenergia tööstuses lõi ETEA 2010. aastal tuuleenergia klastri, mille liikmed kas juba osalevad või soovivad tulevikus kaasa lüüa rahvusvahelistes energiatootmis- ja tehnoloogiaalastes koostööprojektides.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.